MThai Game แจกของรางวัลพิเศษกับ”แจกสายฟ้าฟาด”

เกม / กิจกรรมแจกรางวัล / MThai Game แจกของรางวัลพิเศษกับ”แจกสายฟ้าฟาด”

MThai game (game.mthai.com) จัดกิจกรรม “แจกสายฟ้าฟาด” แจกของรางวัลของที่ระลึกจากเกมส์ต่างๆฟรี โดยมีระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 วัน และประกาศผลในวันถัดไปโดยทันที สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินทุกๆวันอาทิตย์

mthai-lightning

ระยะเวลากิจกรรม: วันนี้ – 29 มิถุนายน 2557 เวลา 23.59 น.
ประกาศผล: วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 00.00 น.
ดำเนินการจัดส่งของรางวัล: วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
หมายเลข 1
ธนพงษ์ จารุเกษม
นายธันยกานต์ อินทราวุธ
ณัฐวุฒิ ม่องเผือก
สิทธิเชษฐ ภวพงศ์สุภัทร
หมายเลข 2
ธนวัฒน์ ศรีสง่า
หมายเลข 3
ธนภัทร ฆ้องวงศ์วิไล
หมายเลข 4
พร้อม กิ้งเงิน
หมายเลข 5
ธนะ อิทธิธรรมวงศ์