ประกาศผู้โชคดี – MThai Game จัดทายผลแข่งเกมส์ Dota 2 TI 2014

Home / กิจกรรมแจกรางวัล / ประกาศผู้โชคดี – MThai Game จัดทายผลแข่งเกมส์ Dota 2 TI 2014

เว็บไซต์ MThai Game (game.mthai.com) ร่วมกับ E-Club ประเทศไทย , Neolution E-Sport ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, Ascenti Resources ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Razer และ UNITRY ผู้ให้บริการเติมเงิน Gamertopup จัดกิจกรรมทายผลการแข่งขันเกมส์ Dota 2 รายการ The International 2014 เพียงแค่บอกว่า แชมป์ปีนี้ทีมไหนจะคว้าเงินรางวัลสูงกว่า 10 ล้านดอลล่าร์ไปได้ สามารถทายผลได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2557 นี้

dota2-ti4

ชมสดๆการแข่งขันเกมส์ Dota 2 International 2014

 

ระยะเวลากิจกรรม: วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2557
กติกา: เพียงแค่บอกว่า ทีมแข่งเกมส์ใดจาก 16 ทีม จะคว้าชนะเลิศจากการแข่งขันเกมส์ Dota 2 รายการ The International 2014 โดยเลือกเพียง 1 ชื่อเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
พีรพล ชัชวาลย์
กัมปนาท สุรวัตร
อนุวัฒน์ เชียงไตร
วิรณัฐ ตันสิทธิแพทย์
กิตติ เสียงสุทธิวงศ์
ปฏิภาณ พานิช
ธนายุทธ แก้วการไร่
ชัยวัฒน์ ภวนานันท์
ติณห์ ทองกู้เกียรติกูล
สันติภาพ อ่อนคล้าย
นายชนนิภัทร วุ่นดี
อนุพงษ์ แห้วหาญ
กรวิชญ์ กาญจน์สุภัค
อรรถกร อินทรชัย
นายเชษฐา ประสิทธิ์สาท
ธนพนธ์ บุญดิเรก
สรวิศ ตามสมัคร
อภิชาติ ดวงสมคิด
บุรินทร์ มงคลสวัสดิกุล
นายสุกฤษฏิ์ จิตตาณิชย์
ปุริม นิลพรหม
ณัฐเดช กันจุล
อิศรา สุรการกล
ปฏิภาณ ภัทรมานิต
นายจักราวุฒิ ปินเครือ
เกียรติศักดิ์ ศรีจันทร์
อิสระพงศ์ ปรึ่มพิมาย
หาญยุทธ บูรณสัมฤทธิ
กิตติภัฎ ภู่สีม่วง
วิทวัส ไทชนะสมบัติ
ธนภณ สุขธนะ
คุณาวุธ ขุนอินทร์โพธิ์
กฤตธี แสงจันทร์
กวิน อัศวสรการ
เอกพันธ์ ศรแก้ว
ณัฐริกา แสงวัฒนรัตน์
ธนทัต ทองเพชร
ชิตพล เกตุพิมล
ปัทมา นิรามยกุล
อภิสิทธิ์ นิติขจรวรคุณ
เอื้ออังกูร รังสิกรรพุม
นายบุญรอด เหรียญเลิศเจษฎา
ศิลป์ศิริ ทิศอุทัย
ภาษิต ฤทธินนท์
บุญประเสริฐ พรมพันนา
วรพัฒน์ อัศวเมธี
พิทยา เตียวสกุล
ศุภชัย บุญเต็ม
นิติรัฐ เอี่ยมระหง
คมเกียรติ สรรสมหมาย

dota2-ti-mthai