Combo ในเกมต่อสู้ แท้จริงแล้วเกิดจากความผิดพลาดและเหตุบังเอิญ ?

  เกมต่อสู้หรือเกมแนวไฟท์ติ้ง (Fighting) ก็จัดเป็นเกมอีกแนวหนึ่งที่มีประวัติที่มาอันยาวนาน และก็ยังเป็นเกมที่มีฐานเสียงกลุ่มแฟนๆ โดยเฉพาะคอยเฝ้าติดตามมาโดยตลอด ทำให้เป็นแนวเกมที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องโดยเสมอมา ซ้ำยังเป็นแนวเกมที่มีปัจจัยของความเป็นเกมที่ใช้สำหรับแข่งขันในฐานะ e-sport สูง ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันเกมดังๆ หลายรายการ ที่หยิบจับบรรดาเกมไฟท์ติ้งชื่อดังในท้องตลาด มาใช้ในการแข่งขันอยู่ร่ำไป ถ้าพูดถึงเกมแนวไฟท์ติ้งแล้ว…