Occuria ผู้เฝ้ามอง ผู้อยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ใน Final Fantasy XII

Final Fantasy XII (FFXII) เป็นอีกภาคของเกมในชุด FF ที่เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาทั้งในเรื่องของระบบ เนื้อหา และอะไรหลายๆ อย่าง ในตั้งแต่แรกที่ตัวเกมได้เริ่มวางจำหน่าย ด้วยเพราะเป็นภาคที่ค่อนข้างฉีกจากเกมแบบเดิมๆ พอสมควรจากในช่วงยุคเวลาดังกล่าว ทั้งในเรื่องของความทันสมัย ความใหม่ของตัวระบบ…