Call of Duty: Ghosts ส่งฉากมัลติเพลเยอร์ เอาใจขาซุ่มโดยเฉพาะ

เกม / เกมส์ Nintendo Wii,PlayStation,เกมส์ Xbox 360,เกมส์ Console / Call of Duty: Ghosts ส่งฉากมัลติเพลเยอร์ เอาใจขาซุ่มโดยเฉพาะ

เกมส์ Call of Duty: Ghosts เพิ่มฉากใหม่ในโหมดมัลติเพลเยอร์ เน้นซุ่มยิงโดยเฉพาะ

Infinity Ward เปิดเผยฉากใหม่ Stonehaven จากเกมส์ Call of Duty: Ghosts เกมส์ซูตติ้งสงครามภาคล่าสุดในโหมดมัลติเพลเยอร์ เอาใจผู้เล่นสายซุ่มยิงโดยเฉพาะ

Call of Duty: Ghosts

สำหรับ Stonehaven ได้กำหนดทัศนียภาพและแวดล้อมในสมัยยุคกลางในแถบยุโรป ตัวฉากมีความกว้างเป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับให้ผู้เล่นที่ชอบใช้อาวุธประเภทซุ่มยิงทำการประจำจุดต่างๆทั้งใน ตัวอาคารปราสาทหรือตามพื้นที่ภายนอก เพื่อเล็งปลิดชีพผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ทั้งนี้ ผู้เล่นยังสามารถทำลายประภาคารที่เป็นฉากหลังของเกมส์ได้อีกด้วย

Call of Duty: Ghosts

ที่สำคัญฉาก Stonehaven จะให้ผู้เล่นทำการซุ่มยิงแข่งขันกันเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นที่จะเดินตะลุยยิงระยะใกล้หรือประชิดได้ และฉากดังกล่าวจะบรรจุอยู่ในโหมดมัลติเพลเยอร์เกมส์ด้วย

Call of Duty: Ghosts

เกมส์ Call of Duty: Ghosts วางขายวันที่ 5 พฤศจิกายน 2013 บน PC,Xbox 360, PlayStation 3, Wii U, Xbox One และ PlayStation 4

Call of Duty: Ghosts