Blizzard ถามความเห็นผู้เล่นกับเกมส์ Diablo 3: Reaper of Souls

เกม / เกม Console,เกมส์ PC / Blizzard ถามความเห็นผู้เล่นกับเกมส์ Diablo 3: Reaper of Souls

Blizzard ส่งแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับเกมส์ Diablo 3: Reaper of Souls

Blizzard Entertainment ได้ทำการสำรวจความเห็นจากผู้เล่นเกมส์ Diablo 3 เกี่ยวกับการกำหนดราคาของเกมส์ภาคเสริม Reaper of Souls ระหว่างชุดธรรมดาและชุดพิเศษเกมส์

Diablo 3: Reaper of Souls
Diablo 3: Reaper of Souls

ตัวแทนจาก Blizzard กล่าวว่า เป้าหมายของบริษัทฯคือ ต้องการสร้างประสบการณ์การเล่นเกมส์ให้เหนือชั้น เราจึงเก็บข้อมูลความเห็นจากผู้เล่นเกมส์ Diablo 3 เรายังต้องการเรียนเชิญให้ผู้เล่นทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อช่วยเรากำหนดขอบเขตของเกมส์ภาคล่าสุดที่จะประกาศอย่างเป็นทางการในปี 2013 นี้

Diablo 3
Diablo 3

ทาง Blizzard ได้สอบถามในคำถามที่ว่า การจำหน่ายเกมส์ Diablo 3: Reaper of Souls ชุดธรรมดาที่จำหน่าย 29.99 ดอลล่าร์ ขณะที่ชุด Collector’s Edition จำหน่ายราคา 49.99 ดอลล่าร์ โดยจะแถมไอเทมพิเศษและคอนเทนต์พิเศษเฉพาะนอกจากนี้ ยังสอบถามเพิ่มเติมว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้เล่นใช้คืออะไร และสอบถามเรื่องข้อมูลทั่วไปของเกมส์ภาคล่าสุด