Call of Duty: Ghosts เทียบกราฟิกเกมส์คอนโซล 2 รุ่น

เกม / PlayStation,เกมส์ Xbox 360,เกมส์ Console / Call of Duty: Ghosts เทียบกราฟิกเกมส์คอนโซล 2 รุ่น

Call of Duty: Ghosts เทียบกราฟิกเกมส์คอนโซล 2 รุ่น

เว็บไซต์ต่างประเทศได้ทำการเปรียบเทียบกราฟิกเกมส์ Call of Duty: Ghosts เกมส์ซูตติ้งสงครามภาคใหม่ โดยทดลองกราฟิกเกมส์ระหว่าง Xbox 360, PS3 เทียบกับ PlayStation 4 โดยพบว่า กราฟิกเกมส์ของ PS4 มีความคมชัดและแสดงถึงเอฟเฟคที่ดีกว่าเครื่องเกมส์รุ่นก่อนหน้า

Call of Duty: Ghosts

สำหรับกราฟิกบนคอนโซล Xbox 360 กับ PlayStation 3 มีระดับที่คมชัดอยู่บ้าง แต่มีภาพรอยหยักเกิดขึ้น รวมถึงแสดงวัตถุออกมัวๆจากระยะไกล ขณะที่เวอร์ชั่น PlayStation 4 กราฟิกเกมส์มีความคมชัดและแสดงรายละเอียดวัตถุเกมส์อย่างเต็มที่ ด้านเอฟเฟคภายในเกมส์จะพบว่า Xbox 360 กับ PS3 ถูกปรับลดเอฟเฟคลงไป ทำให้แสดงออกมาได้ไม่เต็มที่ ส่วนเวอร์ชั่น PS4 ได้ใช้เอฟเฟคเกมส์ ถ่ายทอดบรรยากาศอย่างเต็มที่

Call of Duty: Ghosts
Call of Duty: Ghosts