เกมส์ Tomb Raider Next-Gen สามารถสื่อสารระหว่างตัวเอกได้

เกม / PlayStation,เกมส์ Xbox 360,เกมส์ Console / เกมส์ Tomb Raider Next-Gen สามารถสื่อสารระหว่างตัวเอกได้

ผู้อำนวยการสร้างเกมส์ Tomb Raider จาก Square Enix ออกมาเปิดเผยลูกเล่นใหม่ของเกมส์ Tomb Raider: Definitive Edition สำหรับ Xbox One และ PlayStation 4 โดยนอกจากจะปรับปรุงกราฟิกเกมส์แล้ว ยังสามารถโต้ตอบระหว่างตัวละครทั้งการสั่งการด้วยเสียงผ่าน Kinect ได้ด้วย

สำหรับเครื่องเกมส์ Xbox One ผู้เล่นสามารถสั่งการด้วยเสียงผ่าน Kinect ในเวลาเลือกอาวุธในการใช้ พร้อมกับเรียกเมนูและหน้าจอสถานะตัวละครได้ ขณะที่ PlayStation 4 สามารถเล่นระบบดังกล่าวได้เช่นกัน แต่หากต้องมี PlayStation Eye เป็นตัวติดตั้งเสียก่อน

นอกจากนี้ จอยเกมส์ DUALSHOCK 4 ยังรองรับ Touch Pad เพื่อเรียกเมนูและอาวุธได้อย่างทันท่วงที ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มสลับเลือกอาวุธอีกต่อไป

ด้านเทคนิคเกมส์ มีการเพิ่มกราฟิกเกมส์ให้มีระดับภาพ 1080p, เพิ่มระดับฟิสิกส์ของเกมส์เพื่อสอดคล้องกับแวดล้อมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือใบหญ้าโฉบไปมาด้วยแรงลมของแวดล้อม, เส้นผมตัวละครเอกที่สะบัดไปมาตามทิศทางลม และเพิ่มระบบแสงเงาให้เสมือนจริง เป็นต้น