Razer เปิดตัวหูฟังตระกูล Adaro เปี่ยมเสียงคุณภาพสูงสุด ขาย ก.พ. 2014

เกม / เกมส์ PC,เกมส์ Console / Razer เปิดตัวหูฟังตระกูล Adaro เปี่ยมเสียงคุณภาพสูงสุด ขาย ก.พ. 2014

Razer ประกาศเปิดตัวสินค้าหูฟังกลุ่มใหม่ Razer Adaro เอาใจคอเพลงและต้องการเสียงที่มีคุณภาพ เตรียมวางขายเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 นี้.

Razer Adaro
สินค้าตระกูล Adaro ได้ตั้งใจออกแบบให้ตอบสนองผู้ใช้ในหลากหลายไลฟ์สไตล์ คำนึงถึงความทนทานการใช้งาน, เน้นการสวมใส่ง่ายไม่บีบหูจนเกินไป และประมวลเสียงที่มีคุณภาพ โดยสินค้าดังกล่าวมีจำนวน 4 รุ่น ดังนี้

Razer Adaro
Adaro-In Ear หูฟัง In-Ear ที่เลือกใช้สายหูฟังแบบอลูมิเนียม มีขนาดยาวพอดี ป้องกันการสายพันกัน และมอบเสียงที่มีคุณภาพ

Razer Adaro
Adaro Stereos หูฟังแบบครอบที่มีน้ำหนักเบาสวมใส่ง่าย ตัวครอบหูฟังเลือกใช้วัสดุเป็นหนักสีดำ และมอบเสียงคุณภาพด้วย 40 mm dynamic drivers

Razer Adaro
Adaro Wireless หูฟังแบบครอบไร้สาย ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 4.0 เป็นตัวเชื่อมต่อสัญญาณเสียง สามารถใช้งานต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง มีน้ำหนักเบาสวมใส่ง่าย ตัวครอบหูฟังเลือกใช้วัสดุเป็นหนักสีดำ และมอบเสียงคุณภาพด้วย 40 mm dynamic drivers

Razer Adaro
Adaro DJ หูฟังแบบครอบที่สามารถแยกเสียงออกมาได้, สามารถพับตัวหูฟังได้ ตัวครอบหูฟังเลือกใช้วัสดุเป็นหนักสีดำ และมอบเสียงคุณภาพด้วย 50 mm dynamic drivers

Razer Adaro ทั้ง 4 รุ่น วางขายเดือนกุมภาพันธ์ 2014 นี้ ดูเพิ่มเติมที่ razerzone.com/adaro