Watch Dogs แกะกล่องชุดเกมส์พิเศษสุดล้ำ Vigilante Edition

เกม / เกมส์ PC,PlayStation,เกมส์ Xbox 360,เกมส์ Console / Watch Dogs แกะกล่องชุดเกมส์พิเศษสุดล้ำ Vigilante Edition

Ubisoft ทำการแกะกล่องของที่ระลึกจากเกมส์ Watch Dogs ในชุด Vigilante Edition โดยมอบหมวกและหน้ากากลายเกมส์พิเศษและดาวน์โหลดดาวน์โหลดเกมส์

ของที่ระลึกเกมส์ Watch Dogs ชุด Vigilante Edition
กล่องเกมส์ Watch Dogs ลายพิเศษ
หมวกแก๊ปลายเกมส์ Watch Dogs
หน้ากากลายเกมส์ Watch Dogs
เพลงบรรเพลงประกอบเกมส์ Watch Dogs
คอนเทนต์ชุดตัวละครพิเศษจากเกมส์ Watch Dogs