Story of Seasons หรือเกมส์ปลูกผักภาคใหม่ จาก Harvest Moon

Home / เกม Console, เกมส์เครื่องพกพา / Story of Seasons หรือเกมส์ปลูกผักภาคใหม่ จาก Harvest Moon

XSEED Games ประกาศเปิดตัวเกมส์ Story of Seasons หรือเกมส์ Harvest Moon เกมส์ปลูกผักภาคใหม่ ด้านเวอร์ชั่นญี่ปุ่น วางขายแล้ววันนี้ ส่วนเวอร์ชั่นอเมริกาวางขาย 31 มีนาคม 2015


เกมส์ Story of Seasons ให้ผู้เล่นสร้างไร่นาท้องทุ่งเพื่อสร้างรายได้แก่ตัวเอง เริ่มต้นจะต้องสร้างตัวละครเกมส์ เลือกเพศตัวละคร และตกแต่งใบหน้าทรงผมได้ตามที่ต้องการ จากนั้นจะเริ่มต้นในท้องทุ่งแห่งหนึ่งใน Oak Tree Town โดยผู้เล่นจะต้องเริ่มต้นปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้และขยับขยายพื้นที่ ทั้งนี้ ยังมีของตกแต่งสวนที่อิงจากเกมส์ Mario ได้แก่ ดอกเห็ด, ดอกไมไฟ, ดอกดาว เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ ยังนำประโยชน์ของระบบ StreetPass ของ 3DS เพื่อชักชวนผู้เล่นเข้ามาเยี่ยมชมไร่นาที่ผู้เล่นสร้างขึ้น ช่วยเหลือปลูกผัก และทำการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบหรือของขวัญได้ด้วย

เกมส์ Story of Seasons เวอร์ชั่นญี่ปุ่นวางขายแล้ววันนี้ ส่วนเวอร์ชั่นอเมริกาวางขาย 31 มีนาคม 2015