เปิดตัวเกมส์ Kingdom Hearts HD 2.5 Remix ขาย 2 ธ.ค. 2014

เกม / PlayStation,เกมส์ Console / เปิดตัวเกมส์ Kingdom Hearts HD 2.5 Remix ขาย 2 ธ.ค. 2014

Square Enix ประกาศเปิดตัวเกมส์ Kingdom Hearts HD 2.5 Remix รีมาสเตอร์เกมส์ที่เคยวางขายในรูปแบบภาพ HD วางขาย 2 ธันวาคม 2014 เฉพาะ PlayStation 3

สำหรับเกมส์ Kingdom Hearts HD 2.5 Remix ทำการปรับปรุงภาพเกมส์จาก Kingdom Hearts II Final Mix และ Sleep Final Mix และภาพยนตร์เกมส์ Kingdom Hearts: Re:coded โดยจัดทำภาพแบบ HD อีกทั้งยังเพิ่มระบบ Trophy เพื่อเก็บถ้วยขณะเล่นเกมส์อีกด้วย

เกมส์ Kingdom Hearts HD 2.5 Remix วางขาย 2 ธันวาคม 2014 เฉพาะ PlayStation 3