Razer ส่งเครื่องเกมส์ขนาดย่อม เน้นการเล่นเกมส์ ขายปี 2014

เกม / เกมส์ PC,เกม Console / Razer ส่งเครื่องเกมส์ขนาดย่อม เน้นการเล่นเกมส์ ขายปี 2014

Razer ประกาศเปิดตัวเครื่องเล่นเกมส์ขนาดย่อม (Micro-Console) ใช้เทคโนโลยีจาก Android TV และเน้นด้านการใช้งานเล่นเกมส์เป็นหลัก เตรียมวางขายไตรมาส 3 ปี 2014 นี้

razer-micro-console

สำหรับเครื่องเล่นเกมส์ขนาดย่อมของ Razer นอกจากจะทำการ Streaming สื่อบันเทิงทุกประเภทจาก Android TV แล้ว ยังสามารถรองรับการเล่นเกมส์และเอาใจกลุ่มผู้เล่นแคชชวลและฮาร์ดคอร์ในเวลาเดียวกัน มีการคาดการณ์ว่า Razer อาจดึงเทคโนโลยีในเชิง Streaming เล่นเกมส์ผ่านอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการเล่นเกมส์ผ่านกล่อง หรืออาจใช้เทคโนโลยี Cloud Gaming จากการเล่นเกมส์บนคอมพิวเตอร์ออกมาสู่จอโทรทัศน์

ด้านราคาจำหน่ายยังไม่ปรากฎ แต่กำหนดวางขายช่วงไตรมาส 3 ปี 2014 นี้