สื่ออังกฤษ พาดหัวโหด เกมส์เป็นสิ่งเสพติด เทียบเฮโรอีน

Home / เกม Console, เกมส์ PC / สื่ออังกฤษ พาดหัวโหด เกมส์เป็นสิ่งเสพติด เทียบเฮโรอีน

หนังสืือพิมพ์ The Sun จากประเทศอังกฤษ นำเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับวิดีโอเกมส์ในปัจจุบัน โดยพาดหัวข่าวว่า “เกมส์เป็นสิ่งเสพติดเทียบเท่าเฮโรอีน” พร้อมระบุว่า การติดเกมส์เป็นภัยอันตรายเทียบเท่ายาเสพติดและเหล้าสุรา และเป็นปัญหาระดับชาติในขณะนี้

ภายในรายงานพิเศษได้กล่าวถึงสิ่งที่ตามมาในการเล่นเกมส์โดยส่งผลทางด้านสมองที่เสพติดยิ่งกว่าเฮโรอีน อีกทั้ง ยังยกประเด็นที่พ่อสังหารลูกสาวเพียง 5 สัปดาห์ หลังก่อกวนสร้างความรบกวนขณะเล่นเกมส์ รวมถึงพฤติกรรมเลียนแบบจากการเล่นเกมส์ Call of Duty เป็นต้น นอกจากนั้น ยังระบุด้วยว่า ผู้ที่ติดวิดีโอเกมส์เป็นเวลานานจะส่งผลระบบทางประสาทที่อาจทำให้เกิดอัมพาต รวมถึงผิดปกติในการทำงานของร่างกาย อาทิ โรคลมชัก เป็นต้น

ด้าน Dr. Mark Griffiths นักวิจัยจาก International Gaming Research Unit นักเขียนรับเชิญจากหนังสือพิมพ์ The Sun ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์เกมส์ต่างประเทศชื่อดัง โดยระบุว่า เราได้เรียนรู้กรณีศึกษาจากหลายแห่ง แสดงถึงมีจำนวนน้อยมากที่มีปัญหาจากการเล่นเกมส์ และปัญหาดังกล่าวไม่ได้มาจากสาเหตุจากการติดเกมส์ แต่หากตัวเกมส์และเนื้อหาที่นำเสนอเข้ามา

ด้านผู้อ่านโดยเฉพาะผู้เล่นเกมส์แสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับรายการพิเศษที่ The Sun นำเสนอ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เนื้อหาที่นำเสนอเกินความเป็นจริง การติดเกมส์ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการก่ออาชญากรรม แต่หากเป็นที่จิตใต้สำนึกและสื่อที่นำเสนอออกมา