Steam เตรียมแปลงสกุลเงิน เป็น”ไทยบาท” 16 ก.ย. 2014

Home / เกม Console, เกมส์ PC / Steam เตรียมแปลงสกุลเงิน เป็น”ไทยบาท” 16 ก.ย. 2014

Steam ออกมาประกาศถึงการเตรียมเปลี่ยนแปลงสกุลเงินบนแพลตฟอร์มเกมส์จากดอลล่าร์สหรัฐ มาเป็นไทยบาท มีผลการเปลี่ยนแปลงวันที่ 16 กันยายน 2014 เป็นต้นไป

steam

สำหรับเงินใน Steam Wallet หลังวันที่ 16 กันยายน 2014 เป็นต้นไป จะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทยบาท และคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนจริงในตลาดเงินด้วย ข้อดีของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้คือ ผู้เล่นจะรับทราบในราคาจำหน่ายเกมส์ในราคาจริง แต่อัตราผันแปลงของราคาเกมส์และไอเทมเกมส์จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ steampowered.com