นักวิจัยห่วง เด็กอาจขาดสารอาหาร หากจดจ่อ-เล่นเกมส์นานเกินไป

Home / เกม Console, เกมส์ PC / นักวิจัยห่วง เด็กอาจขาดสารอาหาร หากจดจ่อ-เล่นเกมส์นานเกินไป

มหาวิทยาลัย Ryerson เปิดเผยผลวิจัยจากการทดลองเด็กเยาวชนกับการเล่นเกมส์ในปัจจุบัน พบว่า เด็กส่วนใหญ่ทานข้าวน้อยกว่าปกติหลังจากที่เล่นเกมส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจส่งผลขาดสารอาหารไม่ครบหมู่ ชี้ เยาวชนจดจ่อและใช้เวลาเล่นเกมส์

12-researchreve

Nick Bellissimo ศาตราจารย์ด้านโภชนาการจากมหาวิทยาลัย Ryerson เปิดเผยการทดลองครั้งนี้ว่า เยาวชนส่วนใหญ่ขาดแคลนทางด้านโภชนาการ หลังมีสิ่งบันเทิงล่อใจและใช้เวลาการเล่นเป็นเวลานาน ซึ่งทางทีมวิจัยเริ่มต้นทดลองกับกลุ่มเด็กชายระหว่างอายุ 9-14 ปีชาวอเมริกา จากนั้นได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดยกลุ่มแรกจะเปิดโอกาสให้เล่นเกมส์ Angry Birds เป็นเวลา 30 นาที ส่วนกลุ่มที่สองจะให้นั่งอยู่เฉยๆ

เมื่อถึงเวลาที่กำหนดในการเสิร์ฟพิซซ่าเป็นอาหารมื้อเที่ยงแล้ว ทีมวิจัยเริ่มต้นสังเกตพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ก่อนและหลังรับประทาน ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างทานได้ตามใจชอบจนกว่าจะอิ่ม หลังจากที่ทดลองกับสองกลุ่มตัวอย่างแล้วพบว่า กลุ่มเด็กที่เล่นวิดีโอเกมส์จะรับประทานอาหารน้อยกว่ากลุ่มผู้ที่ไม่ได้เล่นเกมส์จำนวน 50 แคลอรี่

angry-birds

สำหรับสาเหตุหลักที่กลุ่มเด็กที่เล่นเกมส์ทานอาหารน้อยกว่าปกติ เนื่องจากตัวเด็กอยู่ในอารมณ์ที่ตื่นเต้นและมีความสุขกับสิ่งบันเทิงที่ได้สัมผัส อีกทั้งเวลาบนหน้าจอมากเกินไป ทำให้ไม่รู้สึกมีความอยากอาหาร นั่นก็อาจส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความเป็นห่วงเรื่องการทานอาหารของเยาวชน ทำให้ขาดคุณค่าจากการทานอาหารไม่ครบหมู่และก่อให้เกิดปัญหาด้านวินัยการรับประทานในภายหลัง

นักวิจัยยังสรุปผลว่า หากผู้เล่นเกมส์มีอารมณ์ที่ดี และ(หรือ) ได้เล่นวิดีโอเกมส์ พวกเขาจะมีแนวโน้มจะทานอาหารน้อยกว่าปกติ และทานอาหารมากกว่าปกติในมื้อถัดไป

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตทางทีมวิจัยจะทดลองเกมส์ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่มากขึ้นและก่อให้เกิดกระตุ้นทางด้านอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดลองความแตกต่างและผลกระทบต่อการรับประทานอาหารต่อไป

ข้อมูลจาก: medicalxpress