Microsoft ลดราคา Xbox One ช่วงพิเศษ เหลือ $349

Home / เกม Console / Microsoft ลดราคา Xbox One ช่วงพิเศษ เหลือ $349

Microsoft ประกาศลดราคาเครื่องเล่นเกมส์ Xbox One เหลือ 349 ดอลล่าร์ (ราว 11,320) บาท เริ่มลดตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 3 มกราคม 2015 มีผลเฉพาะที่อเมริกา

สำหรับเครื่องเกมส์ Xbox One เดิมกำหนดวางขายราคา 499 ดอลล่าร์ และมีการปรับลดราคาครั้งแรกเหลือ 399 ดอลล่าร์ และล่าสุด ปรับลดราคาอีกครั้งในช่วงสิ้นปีของเทศกาล ทั้งนี้ มีผลกับเครื่องเกมส์ที่วางขายในลักษณะ Bundle ไม่ว่าจะเป็นชุด Sunset Overdrive, Assassin’s Creed Unity หรือ Call of Duty: Advanced Warfare ที่มาพร้อมกับลายเครื่องเกมส์พิเศษ