แท๊กซี่ชิลี ติดตั้งเกมส์ Xbox One ให้เล่นระหว่างเดินทาง

Home / เกม Console / แท๊กซี่ชิลี ติดตั้งเกมส์ Xbox One ให้เล่นระหว่างเดินทาง

เราได้เห็นแท๊กซี่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แท๊กซี่ติดหน้าจอโทรทัศน์ ติดตั้งสื่อความบันเทิง แต่สำหรับแท๊กซี่ประเทศชิลี มีคันหนึ่งติดตั้งเครื่องเล่นเกมส์ให้ผู้โดยสารได้เล่นระหว่างทาง

EASY TAXI บริการเรียกรถแท๊กซี่ ได้เปิดบริการส่วนเสริม เล่นเกมส์ Xbox One ภายในรถแท๊กซี่ โดยร่วมมือกันระหว่าง ผู้ผลิตเกมส์จาก Microsoft Chile และ EASY TAXI ในกรณีที่ผู้โดยสารสนใจเรียกแท๊กซี่ดังกล่าว สามารถเลือกคำสั่งพิเศษกับ แท๊กซี่ Xbox One แล้วรอแท๊กซี่ในระแวกใกล้เคียงมาส่งผู้โดยสาร เมื่อเดินทางตามเส้นทางที่ผู้โดยสารระบุไว้แล้ว สามารถเล่นฆ่าเวลาได้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ บริการดังกล่าวไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติม

บริการพิเศษ EASY TAXI ติดตั้งเกมส์ Xbox One ระหว่างเดินทาง