Microsoft เล็ง Stream เกมส์ PC ผ่านเครื่อง Xbox One

Home / เกม Console, เกมส์ PC / Microsoft เล็ง Stream เกมส์ PC ผ่านเครื่อง Xbox One

เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานข่าวกรณี Microsoft มีความคิดในการจัดทำ Streaming เกมส์บน PC สามารถเล่นบน Xbox One ทั้งๆที่ล่าสุด ผู้เล่นเกมส์ Xbox One สามารถ Stream เกมส์ที่เล่นผ่านบนเครื่องเกมส์ PC ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows 10 เร็วๆนี้

HERO - 0114_OutWindows_tv19_011815

สำหรับกลไกการใช้งาน ผู้เล่นเพียงแค่มีเครื่องเกมส์ Xbox One แล้วเชื่อมต่อบน Xbox Live เท่านั้น จึงจะสามารถทำการ Streaming การเล่นเกมส์ผ่านสาย LAN หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบ้าน ทั้งนี้ ผู้เล่นจะสามารถใช้ได้เพียงต่อหนึ่งเครื่องเท่านั้น

นอกจากนี้ แหล่งข่าวระบุด้วยว่า ทางทีมพัฒนาเคยทดลองเกมส์ Sunset Overdrive เล่นผ่านแท็บเล็ตผ่านสายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การเล่นเกมส์ลักษณะดังกล่าวแบบไร้สายยังไม่อาจสามารถเล่นได้ด้วยห้องจัดแสดงขนาดใหญ่ได้