ไอร์แลนด์ แจกเกมส์ Minecraft ให้กับนักเรียน เพื่อใช้การศึกษา ฟรี

Home / เกม Console, เกมส์ PC / ไอร์แลนด์ แจกเกมส์ Minecraft ให้กับนักเรียน เพื่อใช้การศึกษา ฟรี

วิดีโอเกมส์ได้เริ่มมีบทบาทเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในสถานศึกษา เป็นสิ่งเสมือนที่ให้ผู้เรียนได้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้น และรู้สึกสนุกกับการเรียน ล่าสุด โรงเรียนมัธยมจำนวน 200 แห่งในตอนเหนือของประเทศไอร์แลนด์ ได้รับเกมส์ Minecraft มาเล่นฟรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาและเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมพื้นฐานเพื่อสร้างความยั่งยืนในการอยู่อาศัยและยั่งยืนด้านเกษตรกรรม

minecraft-screen-1

สำหรับเกมส์ดังกล่าวที่ถูกกระจายให้แก่นักเรียนมัธยมนั้น ดำเนินการโดย CultureTECH ซึ่งเป็นผู้จัดงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ครั้งนี้ต้องการให้ นักเรียนมีส่วนร่วมกับการโต้ตอบในสิ่งที่พวกเขาได้เห็น เริ่มต้นสร้างผลงานด้วยจินตนาการและจุดประกายทักษะด้านต่างๆ ทั้งความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ เป็นต้น

minecraft-screen-2

รูปแบบการสอนเกมส์ Minecraft ภายในห้องเรียน อาจารย์ผู้สอนจะให้นักเรียนสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเกมส์ขึ้นมา จากนั้นอาจารย์ผู้สอนคนอื่นๆจะทำการช่วยเหลือและสนับสนุนการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ และค่อนข่างมั่นใจว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยและเคยเล่นเกมส์ Minecraft อย่างแน่นอน เพราะปัจจุบัน เกมส์นี้ทำยอดขายได้มากถึง 60 ล้านชุดในรูปแบบดิจิตอลดาวน์โหลด วางขายบนแพลตฟอร์มเกมส์แทบทุกเครื่อง ตั้งแต่ PC จนถึงแพลตฟอร์มมือถือ มาตั้งแต่ปี 2011