รวมภาพ เครื่องเกมส์ก๊อปฯ ใครซื้อมานี่ มันช่าง…ที่สุด

Home / เกม Console / รวมภาพ เครื่องเกมส์ก๊อปฯ ใครซื้อมานี่ มันช่าง…ที่สุด

ผู้เล่นเกมส์อาจเคยเห็นหรือผ่านสายตากับเครื่องเล่นเกมส์ที่มีความเสมือนหรือล้ำดีไซน์กว่าเครื่องเกมส์ชื่อดังที่ออกวางาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกมส์ PlayStation, Xbox หรือ Nintendo ตามตลาดขายเกมส์ และมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องเกมส์ชื่อดัง แต่หารู้ไม่ว่าเครื่องเกมส์จำพวกนี้ เมื่อเล่นแล้ว จะเป็นเกมส์ประเภท 8 บิต หรือเกมส์ที่ไม่ได้เหมือนกับเครื่องเกมส์ตัวจริง ดูกันว่า มีเครื่องเกมส์ในรูปร่างใดบ้าง ถ้าใครซื้อมาเล่นแล้ว นอกจากจะผิดหวังแล้ว ยัง….(ไปเติมคำลงในช่องว่าง) กันเอาเอง…

เครื่องเกมส์ Arcade-Game-Box (เลียนแบบเครื่องเกมส์ Xbox 360)

Arcade-Game-Box

เครื่องเกมส์ XGAME 360 (เลียนแบบเครื่องเกมส์ Xbox 360)

X-Game-360

เครื่องเกมส์ XBOX ?

Xbox

เครื่องเกมส์ Wu (เลียนแบบเครื่องเกมส์ Wii U)

Wu-console1

เครื่องเกมส์ WiWi (เลียนแบบเครื่องเกมส์ Wii)

Wiwi-console

เครื่องเกมส์ TreamCast (เลียนแบบเครื่องเกมส์ DreamCast)

Treamcast-2

เครื่องเกมส์ PolyStation 2 (เลียนแบบเครื่องเกมส์ PlayStation)

Polystation

เครื่องเกมส์ Super PolyStation 2 (เลียนแบบเครื่องเกมส์ PS2)

Super-Polystation-2

เครื่องเล่นเกมส์ Ready Go (เลียนแบบเครื่องเกมส์ PSVita)

Ready-to-go-much

เครื่องเกมส์ PX-3600 (เลืยนแบบเครื่องเกมส์ Xbox 360)

PX-3600-console

เครื่องเกมส์ PCP Station (เลียนแบบเครื่องเกมส์ PSP)

PCP-Station

เครื่องเกมส์ Nintendo PolyStation ! (เลียนแบบเครื่องเกมส์ PlayStation)

Nintendo-Polystation

เครื่องเกมส์ Game Theory Admiral (เลียนแบบเครื่องเกมส์ GameBoy Advance)

Game-Theory-Admiral

เครื่องเกมส์ Chintendo-Vii (เลียนแบบเครื่องเกมส์ Wii)

Chintendo-Vii