Square Enix เปิดตัวเกมส์ Final Fantasy Type-0 Online

เกม / เกมส์ PC,เกมส์ Console,เกมมือถือ MOBILE GAMES / Square Enix เปิดตัวเกมส์ Final Fantasy Type-0 Online

Square Enix ประกาศต่อยอดเกมส์ Final Fantasy Type-0 สู่เกมส์ออนไลน์ ให้ผู้เล่นรวมสมาชิกทีมระหว่างผู้เล่นผจญภัยกับผู้เล่นทั่วโลก ล่าสุดอยู่ในระหว่างพัฒนา และเปิดให้บริการบนเกมส์มือถือ

สำหรับเกมส์ Final Fantasy Type-0 Online ตั้งใจเปิดให้บริการให้แก่ผู้เล่นเกมส์ทั่วโลก วิธีการเล่นเกมส์นี้ ผู้เล่นจะต้องเลือกตัวละครจากนักเรียนห้องศูนย์มากกว่า 10 คน ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ดำเนินทำภารกิจต่องัดอาวุธและสกิลพิเศษถล่มศัตรูให้ภารกิจลุล่วง เกมส์นี้เคยพอร์ตจากเครื่องเล่นเกมส์พกพาของ PlayStation มาสู่เกมส์คอนโซลและพีซี และครั้งนี้ได้พอร์ตลงเกมส์มือถือ รวมถึงเกมส์เวอร์ชั่น PC อีกด้วย

final-fantasy-type0-online-screen-1

Final Fantasy Type-0 Online อยู่ในระหว่างพัฒนา มีกำหนดปล่อยดาวน์โหลดช่วงกลางปี 2016 นี้

final-fantasy-type0-online-screen-2

final-fantasy-type0-online-screen-3