เกม PlayStation

ทำความเข้าใจ กรณี ขอคืนเงินซื้อเกมบน PlayStation Store “โดยละเอียด”

Home / PlayStation / ทำความเข้าใจ กรณี ขอคืนเงินซื้อเกมบน PlayStation Store “โดยละเอียด”

หลังจากที่ PlayStation Store ประกาศการคืนเงินให้กับผู้เล่นในกรณีที่ไม่พึงพอใจกับเกมที่ซื้อมาหรือเกิดความผิดพลาดจากการสั่งซื้อ ผู้เล่นบางท่านอาจเข้าใจว่า เงื่อนไขต่างๆจะเหมือนกับแพลตฟอร์ม Steam, Origin หรือ UbiStore เพียงแค่ไม่พึงพอใจก็สามารถคืนเงินได้ทันที แต่ว่าเงื่อนไขของแพลตฟอร์มสำหรับเครื่องเล่นเกม PlayStation 4 พบว่ามีข้อจำกัดมาก

สำหรับกรณีที่ผู้เล่นต้องการขอคืนเงินจากการสั่งซื้อเกมออนไลน์ของ PlayStation Store นั้น มีเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องทำเรื่องร้องขอภายใน 14 วัน หลังจากสั่งซื้อเกมบนออนไลน์
2) ผู้เล่นจะได้รับเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ได้ดาวน์โหลดเกม
3) ในกรณีที่ซื้อผิดเวอร์ชั่น (ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน) ให้ระงับการดาวน์โหลดทันที หรือในกรณีที่ดาวน์โหลดเป็นที่สมบูรณ์แล้ว ให้หยุดเข้าเล่นเกมโดยทันที (กรณีนี้เพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเข้าข่ายแจ้งหลอกขอเงินคืน)

กรณีสั่งซื้อเกมล่วงหน้า (Pre-Order)
4) ในกรณีที่ผู้เล่นทำการสั่งซื้อเกมล่วงหน้า หากซื้อก่อนวันเกมออก 14 วัน สามารถขอคืนเงินเมื่อไรก็ได้
5) ในกรณีที่สั่งซื้อเกมล่วงหน้าใน “ห้วงเวลา 14 วัน” ก่อนเกมที่วางขาย ผู้เล่นมีเวลาเพียง 14 วันเพื่อขอคืนเงิน
6) ในกรณีที่เกมถูกเลื่อนวางขาย ผู้เล่นสามารถขอคืนเงินได้

กรณีสั่งซื้อ PlayStation Plus
7) ผู้เล่นสามารถขอคืนเงินบริการรายเดือนของ PlayStation Plus เมื่อไรก็ได้ แต่ว่าต้องมีการซื้อภายใน 14 วัน ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะถูกหักเงินเป็นรายวัน นับตั้งแต่การใช้บริการจนถึงวันที่ขอคืนเงิน

รูปแบบการคืนเงิน
8) กรณีผู้เล่นร้องขอการคืนเงินสำเร็จ ระบบจะทำการคืนเงินเข้าสู่เครดิตของ PlayStation Store

การทำเรื่องร้องขอ สามารถติดต่อได้ที่ https://asia.playstation.com/en-th/support/contact-us/ พร้อมแจ้งรายละเอียดดังนี้
– ไอดีเกม PlayStation
– อีเมลใช้การ Log In PlayStation
– ชื่อเกมที่ต้องการขอเงินคืน