รวมเกม PS4 สูตรเกม เกม Simulation RPG

สูตรเกม Super Robot Wars X เงื่อนไขพาร์ทลับและการดึงศัตรูเป็นพวก

Home / PlayStation, สูตรเกม, เกม Console, เกมส์เครื่องพกพา / สูตรเกม Super Robot Wars X เงื่อนไขพาร์ทลับและการดึงศัตรูเป็นพวก

ในเกมซีรี่ส์ SRW การดึงศัตรูเข้าเป็นพวกเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มักจะมีทุกภาค โดยในการเล่นจะต้องทำเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้เกิดอีเวนท์ต่อเนื่อง ซึ่งเงื่อนไขก็มีทั้งการใช้คำสั่งเกลี้ยกล่อม การนำตัวละครที่กำหนดเข้าไปต่อสู้หรือทำลายตัวละครศัตรู และการเก็บพอยท์ต่างๆ เมื่อรวมพอยท์ถึงกำหนดและทำเงื่อนไขต่างๆ ได้สำเร็จก็จะได้ศัตรูนั้นเข้าเป็นพวก โดยสูตรเกม Super Robot Wars X เงื่อนไขพาร์ทลับและการดึงศัตรูเป็นพวก นั้นมีดังนี้…

• Vierres

เมื่อได้ท็อดเป็นพวกจะได้รับ Vierres เป็นยูนิทที่มาพร้อมกับท็อดโดยเงื่อนไขก็คือต้องเก็บคะแนนท็อดเกิน 5 คะแนนขึ้นไป โดยเงื่อนไขเก็บคะแนนท็อดมีดังนี้

– Scenario 4 นำท็อดที่ยังเป็นพันธมิตรทำลายศัตรูชุดแรกทั้งหมด คะแนนท็อด +1
– Scenario 4 โชเกลี้ยกล่อมท็อดที่กลายเป็นศัตรู คะแนนท็อด +1
– Scenario 10 Showเข้าต่อสู้กับท็อด คะแนนท็อด +1
– Scenario 12 ให้โชในตอนที่ขับดันไบน์เข้าต่อสู้กับท็อด คะแนนท็อด +1
– Scenario 12 ให้โชในตอนที่เปลี่ยนไปขับบิลไบน์เข้าต่อสู้กับท็อด คะแนนท็อด +1
– Scenario 34A ใช้โชทำลายท็อดภายใน 3 เทิร์น คะแนนท็อด +2

• Billbine (Night Camo)

บิลไบน์สีพลางตาจะได้อยู่แล้วตามเนื้อเรื่องเมื่อเล่นถึง Scenario 33A หรือ 34B แต่ถ้าหากทำเงื่อนไขนี้ก่อน Scenario 13 ก็จะได้มาใช้หลังจากเคลียร์ Secret Senario 1 โดยเงื่อนไขก็คือ

1. Scenario 4 ให้โชเข้าเกลี้ยกล่อมท็อดและให้โชทำลายท็อด
2. Scenario 12 ให้โชทำลายท็อดหลังจบฉากได้คะแนนท็อดเกิน 4 ขึ้นไป
3. หลังจบ Secret Senario ให้เลือกเปลี่ยนให้เป็น Billbine (Night Camo)

• Aura Shoot ท่าโจมตีของ Billbine

ท่าไม้ตายใหม่ของบิลไบน์จะได้รับหลังผ่าน Scenario 34 แต่ต้องทำเงื่อนไขคือ ผ่าน Secret Senario 1 ที่ได้บิลไบน์พลางตาก่อนและได้คะแนนท็อด 4 คะแนนขึ้นไป แต่ถ้าไม่ได้ผ่านเงื่อนไขใน Scenario 34 จะไม่เกิดอีเวนท์นี้ ซึ่งถ้าทำได้เนิ่นๆ ก็ควรจะทำเอาไว้

• Zaku III Custom & Mashymre Cello

ทำเงื่อนไขใน Scenario 29 ก็จะได้พร้อมมาชูม่าเป็นพวกหลังจบฉาก

1. ครึ่งแรกทำลายมาชูม่าภายใน 3 เทิร์น
2. ครึ่งหลังนำจูโด้เข้าเกลี้ยกล่อมมาชูม่า จากนั้นให้จูโด้ทำลาย
3. ครึ่งหลัง หลังจากที่มาชูม่าเป็นพันธมิตรแล้วให้มาชูม่าทำลายศัตรู 2 ตัว ขึ้นไป

• Queen Mansa & Glemy Toto

ทำเงื่อนไขใน Scenario 33B จากนั้นจะได้พร้อมเกรมี่หลังเคลียร์ Scenario 45A แต่ถ้าเลือกสาย B จะได้เป็นพวกใน Scenario 43B

1. Scenario 33B นำจูโด้และพลูเข้าเกลี้ยกล่อมพลูทู แล้วให้นักบินคนไหนก็ได้ทำลายพลูทู
2. Scenario 45A ได้เป็นพวกโดยอัตโนมัติ
3. Scenario 43B ทำลายเกรมี่เป็นตัวสุดท้ายในฉาก แต่ในกรณีที่ไม่ได้ทำเงื่อนไขที่ฉาก 33B ให้นำลูเข้าทำลายเกรมี่ในฉากนี้แทนก็จะเคลียร์เงื่อนไขเช่นกัน

• Jagd Doga – Gyunei Custom & Quess Custom

ในรอบแรกนั้นจะต้องเล่นสายอวกาศเท่านั้น ส่วนรอบ 2 จะได้ทันทีไม่ว่าจะเล่นสายใดก็ตาม

1. หลังจบ Scenario 20 เลือกไปสาย B
2. Scenario 21B ให้คริมกับมิกซ์ทำลายศัตรูคนละ 2 ตัวขึ้นไป

• Alpha Azieru

จะต้องเลือกสาย B หลังจบฉาก 29 และ 42 หรือเก็บคะแนนอัลฟ่าอาจีล 1 คะแนนขึ้นไป หากเล่นสาย A

– Scenario 33B ทำลายคุน คะแนนอัลฟ่าอาจีล +1
– Scenario 45B ใช้อามูโร่ พลูทูหรือเบลริ คนใดคนหนึ่งทำลายคุน คะแนนอัลฟ่าอาจีล +1
– Scenario 45B หลังจากทำลายคุนแล้ว เคียยังอยู่บน Map คะแนนอัลฟ่าอาจีล +1

• Nightingale

เข้าเล่น Secret Senario 3 โดยทำเงื่อนไขดังนี้

– Scenario 35 ให้อามูโร่และชาร์ทำลายศัตรูรวมกัน 5 ตัวขึ้นไป โดยที่ชาร์จะต้องทำลาย เคีย, ยาซัน, มาร์ค, ร็อปไป, ลากัน, บาราร่า คนใดคนหนึ่งด้วย

• Yggdrasil & Barara Peor, G-Rach & Manny Ambassada, Kabakali & Mask

เมื่อเก็บคะแนนมาร์ค 6 คะแนนขึ้นไป ภายใน Scenario 45A หรือ 43B ได้สำเร็จจะได้ มาร์ค, บาราร่าและมานี่เป็นพวกด้วย โดยเงื่อนไขเก็บคะแนนมีดังนี้

– Scenario 5 เบลริทำลาย Mask คะแนนมาร์ค +1
– Scenario 9A เบลริทำลาย Mask คะแนนมาร์ค +1
– Scenario 9B เบลริทำลาย Mask คะแนนมาร์ค +1
– Scenario 20 Mask ทำลายศัตรู 2 ตัวขึ้นไป หลังจากได้เป็นพวก คะแนนมาร์ค +1
– Scenario 27 เบลริทำลายมาร์ค คะแนนมาร์ค +1
– Scenario 27 เบลริหรือลาไรย่าทำลายมานี่ คะแนนมาร์ค +1
– Scenario 34B ลาไรย่าเข้าต่อสู้กับมานี่ คะแนนมาร์ค +1
– Scenario 34B เบลริเข้าต่อสู้กับมานี่ คะแนนมาร์ค +1
– Scenario 43B เบลริทำลายมาร์ค คะแนนมาร์ค +1
– Scenario 43B ทำลายมานี่ คะแนนมาร์ค +1
– Scenario 43B ทำลายบาราร่า คะแนนมาร์ค +1

• Gaitrash & Rockpie Getty

ทำเงื่อนไขใน Scenario 27 และจะได้เป็นพวกใน Scenario 45A หรือ43B

1. Scenario 27 ใช้ลาไรย่าหรือริงโกทำลายร็อปไป
2. Scenario 45A หรือ 43B จบฉาก

• Gaeon & Kia Mbeki

ทำเงื่อนไขเก็บคะแนนเคีย จะได้เป็นพวกใน Scenario 45A หรือ 45B

– Scenario 33B ทำลายเคีย คะแนนเคีย +1
– Scenario 33B เบลริ, คริม, ชาร์ ทำลายเคีย คะแนนเคีย +2
– Scenario 35 ชาร์ทำลายเคีย คะแนนเคีย +1
– Scenario 45B เบลริ, คริม, ชาร์ ทำลายเคีย คะแนนเคีย +1
– Scenario 45A คะแนนเคียเกิน 1 ขึ้นไป จะได้เป็นพวก
– Scenario 45B คะแนนเคียเกิน 3 ขึ้นไป จะได้เป็นพวก

• ท่าโจมตีประสาน Double Mazin Emperor

ท่าโจมตีประสาน Double Mazin Emperor ของมาชินไกเซอร์และมาชินเอมเพอเลอร์ G โดยต้องเคลียร์ฉากพิเศษ Secret Senario 2 การเข้าฉากพิเศษต้องทำเงื่อนไขดังนี้

– Scenario 24 ให้โคจิหรือเท็ตสึยะทำลาย Garadoublas
– Scenario 28 ทำให้ Mazinger ZERO มี HP ต่ำกว่า 30,000
– Scenario 28 ให้โคจิหรือเท็ตสึยะทำลาย Great General of Darkness และก่อนเคลียร์ Scenario 28 โคจิและเท็ตสึยะทำลายศัตรูรวมกันเกิน 80 ตัวขึ้นไป

• Mazinger ZERO

ทำเงื่อนไขเข้าเล่นฉากจบสาย B ใน Scenario 51B ทำลาย Mazinger ZERO โดยที่โคจิอยู่บน Map หลังจากที่โคจิย้ายไปขับ Mazinger ZERO ก็จะได้รับหลังจบฉาก

• Nergal

เก็บคะแนนบิซอน 5 คะแนนขึ้นไปจะได้หลังจบฉาก 45A หรือ 44B

– Scenario 15B อาโอบะเข้าต่อสู้กับฮินะ คะแนนบิซอน +1
– Scenario 15B อาโอบะเข้าต่อสู้กับบิซอน คะแนนบิซอน +1
– Scenario 15B ฮีโร่เข้าต่อสู้กับบิซอน คะแนนบิซอน +1
– Scenario 30B ฮีโร่เข้าต่อสู้กับบิซอน คะแนนบิซอน +1
– Scenario 30B เซคค์เข้าต่อสู้กับบิซอน คะแนนบิซอน +1
– Scenario 37 คนอื่นๆ นอกจากอาโอบะทำลายบิซอน ก่อนที่จะเกิดอีเวนท์ Keepers of Order ปรากฎตัว คะแนนบิซอน +1
– Scenario 37 อาโอบะทำลายบิซอน ก่อนที่จะเกิดอีเวนท์ Keepers of Order ปรากฎตัว คะแนนบิซอน +2
– Scenario 37 ทำลายอัลฟรีด คะแนนบิซอน +1
– Scenario 37 ฮีโร่เข้าต่อสู้กับบิซอน คะแนนบิซอน +1
– Scenario 37 อาโอบะทำลายบิซอน เกิดเคลียร์อีเวนท์ คะแนนบิซอน +1
– Scenario 37 ฮินะทำลายบิซอน เกิดเคลียร์อีเวนท์ คะแนนบิซอน +2

• Secret Parts

– Scenario 29 Extra Arms
หลังเคลียร์ฉากจะสามารถเข้าซื้อได้ใน Vault
– Scenario 44A Extra Arms
ทำลายเอ็มบริโอก่อนแล้วค่อยทำลายอิลม่ากับทาเนีย
– Scenario 43B Tommy Vision, Extra Arms
นำเบลริ, อามุโร่, คามิว, ชาร์, จูโด้, ซีบุ๊ค คนใดคนหนึ่งไปที่จุดร้านคอฟฟี่ช็อป นับจากจุดที่มาร์คอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 1 ช่อง
– Scenario 47 High Fidelity Radar, S-Adapter.
นำแกรนดิสไปยังจุดที่ติดกับหอไอเฟิล

• เงื่อนไขเข้าสู่เส้นฉากจบ B

1. Scenario 24 โคจิหรือเท็ตสึยะทำลาย Garadoublas
2. Scenario 28 โคจิหรือเท็ตสึยะทำลาย Great General of Darkness และทำให้ Mazinger ZERO มี HP ต่ำกว่า 30,000 ก่อนเคลียร์ Scenario 28 โคจิและเท็ตสึยะทำลายศัตรูรวมกันเกิน 80 ตัวขึ้นไป
3. Scenario 48 โคจิหรือเท็ตสึยะทำลาย Emperor of Darkness ด้วยท่าโจมตีประสาน Twin Mazin Emperor Strike
4. มี Ace Pilots รวมกัน 25 คนขึ้นไป