เกมส์ SimCity – เกมส์ในตำนาน

Home / เกมส์ Facebook / เกมส์ SimCity – เกมส์ในตำนาน

เกมส์ SimCity เป็นเกมส์จำลองสร้างเมืองในฝัน ให้ผู้เล่นบริหารบ้านเมืองให้ประชาชนมีความสุขและพึงพอใจกับเมืองอันน่าอยู่ โดยผู้เล่นจะต้องเริ่มต้นสร้างประเภทอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่พื้นที่ที่อยู่อาศัย, พื้นที่แหล่งธุรกิจ รวมถึงแหล่งอุตสาหกรรม จากนั้นสร้างสถานที่สำคัญอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของประชาชน และพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นสุข