Chinajoy 2013 Cover Coser คอสเพลย์อลังการงานไชน่าจอย

เกม / Gallery / Chinajoy 2013 Cover Coser คอสเพลย์อลังการงานไชน่าจอย

งานมหกรรมเกม ที่ประเทศจีน อย่าง Chinajoy ถือว่าเป็นอีเวนท์เกมส์ที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียทีเดียว สำหรับปีนี้ จะจัดขึ้น วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2556 นี้นะครับ ที่ Shanghai New International Expo Center และเหมือนทุกๆ ปี จะมีเหล่าบรรดาคอสเพลย์ ที่เป็นสีสรรของงาน มาให้ชมตลอด สำหรับปีนี้ ลองมาดูเป็นน้ำจิ้มกันก่อน สำหรับ Chinajoy Cover Coser ซึ่งแต่ละคนแต่งได้สวยมาก

1

Chinajoy Cover Coser

2

Chinajoy Cover Coser

3

Chinajoy Cover Coser

4

Chinajoy Cover Coser

5
Chinajoy Cover Coser

6

Chinajoy Cover Coser

7

Chinajoy Cover Coser 2013

8

Chinajoy Cover Coser

9

Chinajoy Cover Coser

10

Chinajoy Cover Coser 11

Chinajoy Cover Coser

12

Chinajoy Cover Coser

13

Chinajoy Cover Coser

14

Chinajoy Cover Coser 2013

15

Chinajoy Cover Coser

16

Chinajoy Cover Coser 2013

17

Chinajoy Cover Coser 2013

18

Chinajoy Cover Coser 2013

19

Chinajoy Cover Coser

20

Chinajoy Cover Coser

21

Chinajoy Cover Coser 2013

22

Chinajoy Cover Coser

23 24

สดยอดของการแต่ง Cosplay ระดับโลกจากงาน Chinajoy 2013 จัดขึ้นที่ Shanghai New Expo Center ประเทศจีน