เกมส์ปิ้งเนื้อย่างเกาหลี

Home / เกมส์ทําอาหาร / เกมส์ปิ้งเนื้อย่างเกาหลี

เกมส์แคชชวลเล่นง่ายๆเก็บคะแนนและทำเวลาจากการปิ้งเนื้อย่างบนเตาถ่าน เพียงแค่รักษาระดับความร้อนของเนื้อที่พอดีเพื่อส่งตรงเข้าปาก ทั้งนี้ ยังต้องระวังไม่ให้เนื้อเกรียมจนกลายเป็นถ่านมากเกินไปด้วย