เกมส์ Stormthe House2

Home / เกมส์มันๆ / เกมส์ Stormthe House2

วิธีเล่นเกมส์ Stormthe House2 เป็นเกมส์ที่ต้องใช้เวลา ในการเล่นหน่อย เกมส์นี้เราทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ฆ่าศึกบุกเข้ามาทำหลายฐานทัพเรา

1. หน้าที่ของเราคือปกป้อง ฐานที่มั่น แล้วซ้ออาวุธต่างๆ เพื่อเพิ่มการป้องกันฐานทัพ