เกมส์ ขายอาวุธ

Home / เกมส์แฟลช / เกมส์ ขายอาวุธ

 

วิธีการเล่นเกมส์ ขายอาวุธ

1. ใช้เม้าซ้ายในกาารบังคับต่างๆ เพื่อขายหรือซื้อของมาเพิ่มในร้าน