เกมส์ Extreme Bikers

เกม / เกมส์แฟลช / เกมส์ Extreme Bikers

วิธีการเล่น เกมส์ Extreme Bikers

1.  ใช้ลูกษรบังคับการเล่น  ลูกษรขึ้นจะเป็นการเร่งเครื่อง

2.ลูกษร ขวา ไปทางข้างหน้าและยกล้อ

3.ลูกษรหลังเป็นการเบรค