เกมส์ Angry Pirates

Home / เกมส์แฟลช / เกมส์ Angry Pirates

วิธีการเล่นเกมส์  Angry Pirates

1.ใช้เม้าส์ในการบังคับมุมเงียและความแรงของการยิง