เกมส์ปลูกผัก Bloom Flowers

Home / เกมส์ปลูกผัก / เกมส์ปลูกผัก Bloom Flowers

เกมส์ปลูกผัก ดอกไม้น่ารักๆ Bloom Flower เป็นเกมส์ปลูกผักที่ได้รับความนิยม เราจะปลูกดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสวน และสถานที่ให้สวยงาม ตามต้องการ เราจะเป็นเจ้าของสวนดอกไม้น่ารักๆ โดยภารกิจคือปลูกดอกไม้ชนิดต่างๆ ตามที่เกมส์กำหนด

วิธีเล่นเกมส์ปลูกผัก Bloom Flower

หว่านเมล็ดพืช พรวนดิน รดน้ำ และเก็บผลผลิตที่ได้ในแต่ละวันภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเก็บคะแนน ความยากง่ายจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับที่ผู้เล่นทำสำเร็จ