เกมส์ปลูกดอกไม้ กุหลาบแสนสวย Rose Flower

Home / เกมส์ปลูกผัก / เกมส์ปลูกดอกไม้ กุหลาบแสนสวย Rose Flower

เล่นเกมส์ปลูกดอกไม้ กุหลาบแสนสวย Rose Flower มาช่วยกันจำลองการปลูกดอกไม้ ปลูกดอกกุหลาบในกระถางแสนสวยกันเถอะ

วิธีเล่นเกมส์ปลูกดอกไม้ กุหลาบแสนสวย Rose Flower

ทำตามขั้นตอนการปลูกดอกไม้ ดอกกุหลาบ ตั้งแต่พรวนดิน โรยเมล็ด จนถึงการเก็บเกี่ยวดอกไม้