Ragnarok M กิจกรรมฉลองตรุษจีน

มาแล้วกิจกรรมในเกม Ro M เพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้!!! กิจกรรมที่ 1 : บรรณาการจากคาฟรา – Blessing Gift Box ลด 50% เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน…