เกม Ragnarok M: Eternal Love

Ragnarok M อัปเดตล่าสุดเดือนมีนาคม

Home / เกมมือถือ MOBILE GAMES / Ragnarok M อัปเดตล่าสุดเดือนมีนาคม

ในวันที่ 27 มี.ค.62 ที่ผ่านมาทางเกม Ro M ได้ปิดปรับปรุงระบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาบางส่วนที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เล่นก็ไม่สามารถเข้าเกมได้
หลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จ ระบบได้ทำการชดเชยของรางวัลให้แก่ผู้เล่นดังนี้
Adventurer Coin x 2 , Hot Dish x 2 , Lightning Chain x 2

รายละเอียดในการอัปเดต Ro M ในครั้งนี้มีดังนี้

1.ปลดล็อค เริ่มการใช้งานฟังก์ชั่น GVG

ในทุกๆวันพฤหัสและวันอาทิตย์ เวลา 21:00 – 22:00 น.

วิธีการเข้าร่วม :
*ในช่วงเวลา GVG นักผจญภัยสามารถเข้าสู่บ้านใดๆเพื่อเริ่มเปิดศึกก็ได้
*ในช่วงเวลา GVG กิลด์ที่เปิดฉากโจมตีจะต้องเข้าไปทำลาย Emperium
ในแต่ละบ้านให้หมด กิลด์ที่สามารถครอบครอง Emperium
ได้มากที่สุดจะได้กลายเป็นผู้ปกป้องบ้านนั้นๆ
*นักผจญภัยจะต้องสังกัดกิลด์และกิลด์จะต้องอยู่ในเส้นโลกนั้นๆจึงจะสามารถโจมตี “Emperium” ได้
*กิลด์หนึ่งๆจะสามารถทำการยึดครองบ้านเป็นฐานที่มั่นได้เพียง 1 เดียวเท่านั้น
หากกิลด์นั้นๆมีบ้านที่ต้องปกป้องอยู่แล้ว และได้ไปทำการโจมตีบ้านอื่นๆ
ฐานที่มั่นของกิลด์จะกลายเป็นฐานที่มั่นใหม่ที่บุกโจมตีได้ทันที
(ในแพทซ์ต่อไป จะมีการเพิ่มฟังก์ชั่น ปิด/เปิด การโจมตีบ้านให้กับหัวหน้า/
รองหัวหน้ากิลด์ของฝ่ายตั้งรับใน GVG ในกรณีที่หากกิลด์มีฐานที่มั่นอยู่แล้ว
สมาชิกจะไม่สามารถเข้าไปทำลาย Emperium ในบ้านอื่นๆได้ )
*เมื่อระยะเวลาของ GVG เสร็จสิ้น ในฐานะฝ่ายตั้งรับ หากสามารถปกป้องค่า Emperium
ได้จนจบกิจกรรม หรือ ภายใน 15 นาที Emperium ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ
ฝ่ายตั้งรับจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ใน GVG ครั้งต่อไปจะได้กลายเป็นผู้ปกป้องบ้านนั้นๆ
*หัวหน้ากิลด์/รองหัวหน้ากิลด์สามารถสละบ้านที่ยึดได้ผ่านฟังก์ชั่น Guild officer

รางวัลส่วนบุคคล :
*นักผจญภัยที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับชัยชนะจะได้รับรางวัลการยึดบ้าน
Random Chip Package x 2 , Honor Proof x 1200
*นักผจญภัยที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับรางวัลเข้าร่วม
Random Chip Package x 2 , Honor Proof x 100
*ซึ่งรางวัลส่วนบุคคลจะมีการส่งไปยังกล่องจดหมายในเกมของนักผจญภัยแต่ละท่าน

รางวัลกิลด์
*เมื่อยึดบ้านได้ 1 แห่งจะได้รับหีบสมบัติที่กำหนด 1 ชิ้น หากสามารถทำการยึดบ้านในเมืองหลักนั้นๆ
ติดต่อกัน 2 ครั้ง หรือ 2 ครั้งขึ้นไป จะได้รับหีบสมบัติที่กำหนดจำนวน 2 ชิ้น
*เมื่อยึดครองบ้านหมายเลข 1 ของทุกๆเมืองหลักได้ จะได้รับ หีบสมบัติ (สุ่ม) 1 ชิ้น
หากยึดครองติดต่อกันได้ 2 ครั้ง ก็จะได้รับ หีบสมบัติ (สุ่ม) จำนวน 2 ชิ้น
และหากยึดครองติดต่อกันได้ 3 ครั้ง ก็จะได้รับ หีบสมบัติ (สุ่ม) จำนวน 3 ชิ้น
*หากยึดครองบ้านหมายเลข 2 หรือ 3 ของทุกๆเมืองติดต่อกัน 3 ครั้งหรือ 3 ครั้งขึ้นไป
จะได้รับ หีบสมบัติ (สุ่ม) 1 ชิ้น หากน้อยกว่า 3 ครั้งจะไม่ได้รับรางวัลหีบสมบัติ (สุ่ม)
*หีบสมบัติที่กำหนด รวมถึง Artifact shards และ วัตถุดิบในการผลิต Artifact อย่างละ 1 ชิ้น
(รางวัล GVG ของ Prontera 1/Geffen 1/Payon 1/Al De Baran 1จะสอดคล้องกับ
Artifact token ในเมืองหลัก เช่น Prontera Artifact token ,
Geffen Artifact token , Payon Artifact token , Al De Baran Artifact token
โดยที่ Artifact token จะสามารถนำไปแลก Artifact shards ที่ GVG
เมืองหลักนั้นๆผลิตได้ กิลด์ที่เข้าร่วม GVG พรอนเทร่าบ้าน 1 จะสามารถสร้าง หอกและ Katar ได้เร็วขึ้น)
*หีบสมบัติ (สุ่ม) รวมถึง Artifact shards และ วัตถุดิบในการผลิต Artifact อย่างละ 1 ชิ้น
ที่สอดคล้องกับบ้าน 2 และ 3 (เนื่องจาก Payon และ Al De Baran
มีการปลดล็อคเพียง 2 บ้าน มีโอกาส 33.33%ที่จะไม่ได้รับ Artifact shards )
*สามารถดูได้ดังนี้:
•เมือง: Prontera; Fortress: Valkyrie 1; Weapon Type: Long Sword; Artifact: Tyrfing;
Reward Chests (1, ≥2): 1, 2; Random Reward Chests (1, 2, ≥3): 1, 2, 3
•เมือง: Prontera; Fortress: Valkyrie 2; Weapon Type: Katar; Artifact: All In Peace;
Reward Chests (1, ≥2): 1, 2; Random Reward Chests (1, 2, ≥3): 0, 0, 1
•เมือง: Prontera; Fortress: Valkyrie 3; Weapon Type: Spear; Artifact: Eternal Spear;
Reward Chests (1, ≥2): 1, 2; Random Reward Chests (1, 2, ≥3): 0, 0, 1
•เมือง: Geffen; Fortress: Britoniah 1; Weapon Type: Staff; Artifact: Gods’ Gaze;
Reward Chests (1, ≥2): 1, 2; Random Reward Chests (1, 2, ≥3): 1, 2, 3
•เมือง: Geffen; Fortress: Britoniah 2; Weapon Type: Staff; Artifact: Golden Bough;
Reward Chests (1, ≥2): 1, 2; Random Reward Chests (1, 2, ≥3): 0, 0, 1
•เมือง: Geffen; Fortress: Britoniah 3; Weapon Type: Mace; Artifact: Mjolnir;
Reward Chests (1, ≥2): 1, 2; Random Reward Chests (1, 2, ≥3): 0, 0, 1
•เมือง: Payon; Fortress: Greenwood Lake 1; Weapon Type: Bow; Artifact: Winter Crystal;
Reward Chests (1, ≥2): 1, 2; Random Reward Chests (1, 2, ≥3): 1, 2, 3
•เมือง: Payon; Fortress: Greenwood Lake 2; Weapon Type: Fist; Artifact: Destroyer;
Reward Chests (1, ≥2): 1, 2; Random Reward Chests (1, 2, ≥3): 0, 0, 1
•เมือง: Al de Baran; Fortress: Luina 1; Weapon Type: Axe; Artifact: War Ender;
Reward Chests (1, ≥2): 1, 2; Random Reward Chests (1, 2, ≥3): 1, 2, 3
•เมือง: Al de Baran; Fortress: Luina 2; Weapon Type: Dagger; Artifact: Mystletainn;
Reward Chests (1, ≥2): 1, 2; Random Reward Chests (1, 2, ≥3): 0, 0, 1

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวละครในสงครามกิลด์
*ค่า HP ของทุกๆอาชีพจะเพิ่มขึ้นถึง 400%
*สกิล CC ประเภทเดียวกันในช่วงเวลานี้จะมีภูมิต่อกัน
*ไม่ได้รับผลจากเอฟเฟกต์จากการกระเด็น
*นอกเหนือโซน GVG จะสามารถใช้ไอเท็มที่เพิ่มพลังชีวิตหรือมานาเป็นเปอร็เซ็นได้
(เช่น Yggdrasil Berry , Honey เป็นต้น ) ภายในพื้นที่ GVG เมื่ออยู่ในพื้นที่ต่อสู้จะมีการฟื้นฟู HP สูงขึ้น
*สินค้าที่วางจำหน่ายใน Black Cat Cafe จะจำกัดการใช้ใน GVG เท่านั้น
เปอร์เซ็นการตอบกลับของไอเทมใน GVG จะขึ้นอยู่กับการพื้นฟูค่า HP สูงสุด

การคืนชีพและออกจาก GVG
*มี CD ในการคืนชีพ ตัวละครที่ตายหลังจากได้รับการช่วยเหลือจะต้องรอเวลาคืนชีพ (เวลา CD)
เมื่อเวลานับถอยหลังถึง 0 จึงจะสามารถฟื้นคืนชีพได้
*ระยะเวลาระหว่างการตาย 2 ครั้งน้อยกว่า 15 วินาที เวลา CD ในการคืนชีพจะเพิ่มขึ้น 5 วินาที ,
และหากภายใน 30 วินาทียังไม่ตาย เวลา CD จะถูกล้างหลับมาเป็น 0 (คือเป็นเวลา CD ปกติ)
*เมื่อถูก Silences จะยังสามารถใช้ “Yggdrasil Leaf” ชุบชีวิตผู้เล่นอื่นได้
*การออกจาก GVG โดยอัตโนมัติ: ใน GVG เมื่อตัวละครฝ่าย ปกป้อง/โจมตี
อยู่ในสถานะตาย หลังจาก180/30 วินาที จะถูกส่งกลับไปยังจุดเซฟ
*การออกจาก GVG ด้วยตนเอง : ให้คลิ๊กที่ร่างของนักผจญภัยของฝ่ายศัตรูที่ตาย
หลังจากสกิล Expel ดังขึ้น ให้บังคับออกไปยังจุดเซฟ

ไอเทมที่ห้ามใช้ใน GVG
Fly Wings ทุกชนิด , Transformation Scroll , Tickle Bar , Love Letter ,
Put Food , Summoning Items
สกิลที่ห้ามใช้ใน GVG
Movement Skills, Warp Portal

2.การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของกิลด์

1).เพิ่มระบบการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของกิลด์ : หัวหน้า/รองหัวหน้ากิลด์ ที่มีเลเวล ≥3
สามารถสนทนากับ Steward Cat ได้ โดยการใช้จ่าย Emperium
จำนวน 20 ชิ้น ในการเปิดประตูห้องโถงเพื่อใช้งาน

2).เมื่อเริ่มใช้งานแล้วจะสามารถสร้างอัปเลเวลสิ่งก่อสร้างต่างๆในกิลด์ได้
สิ่งอำนวยความสะดวกของกิลด์จะมีฟังก์ชั่นต่างๆและของรางวัลมากมาย
*Incredible vending machine : สามารถซื้อไอเทม Mithril Stone , Praying Card Pack
(ต่อไปสามารถใช้กับการอัปเลเวลของ Blessing of Goddess ได้ ) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสามารถปลดล็อกการซื้อไอเทมต่างๆได้มากขึ้นตามเลเวลของสิ่งก่อสร้าง
* Black Cat Cafe:ใช้ Unity Proof เพื่อซื้อสิ่งของที่กิลด์ต้องใช้ใน GVG
ปลดล็อกการซื้อไอเทมต่างๆได้มากขึ้นตามเลเวลของสิ่งก่อสร้าง
* Bizarre Cat Litter Box:ใช้จ่าย Shining Glasses Beads (สุ่ม) รับ Zeny , Eden Coins ,
Honor Proof และ Contribution นอกจากนี้ยังมีการปลดล็อกตามเลเวลสิ่งก่อสร้าง เพิ่มโอกาสได้รับเหรียญมากขึ้น
* Magic Sewing Machine : สามารถ Sew&Enhance ให้กับ Off-hand ,Garments,
Armor, Shoes และสามารถ Mithril Refine ให้กับเฮดแวร์ต่างๆ สามารถปลดล็อกเลเวลสูงสุดของ Sew&Enhance
ได้ตามเลเวลของสิ่งก่อสร้าง และเมื่อเลเวลของ Sew&Enhance
ยิ่งสูงจะสามารถปลดล็อกการ Mithril Refine ของเฮดแวร์ได้มากยิ่งขึ้น
*Legendary Smelter
a) ปลดล็อกฟังก์ชั่น Artifact Forging
*เมื่อบรรลุภารกิจ Artifact หัวหน้า/รองหัวหน้ากิลด์ จะมีการใช้จ่ายวัตถุดิบผ่าน Mr.Dragon
ในห้องโถง Artifactเพื่อดำเนินการ Artifact Forging
*เมื่ออัปเลเวลของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้แล้วจะสามารถเพิ่มจำนวนของ Artifact ที่เหมือนกันได้
b) ปลดล็อกฟังก์ชั่น Refine Enhance
*ใช้จ่ายวัตถุดิบเพื่อ Refine Enhance ในส่วนของ Equipment Slot
*หลังจากดำเนิการ Refine Enhance ในส่วนของ Equipment แล้ว
คุณสมบัติของอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่เคยได้จาก Refine จะถูกปลดล็อกเพิ่มขึ้น
*วัตถุดิบในการ Refine Enhance สามารถหาซื้อได้จาก Incredible Vending Machine ,
การช่วยเหลือ Mr.Dragon หรือเกิดจากการหลอมวัตถุดิบทั่วไปกับวัตถุดิบจาก Boss
*เมื่ออัปเลเวลของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้แล้วจะสามารถปลดล็อกการ Enhance
ระดับสูง สำหรับ Weapons และ Accessories ในปัจจุบันเท่านั้น

3).รางวัลการสร้าง : Steward Cat จะจัดส่งรางวัลแก่สมาชิกในกิลด์ตามเลเวลการสร้างของกิลด์
โดยจำนวนรางวัลและความถี่ในการแจกรางวัลจะขึ้นกับจำนวนและเลเวลของสิ่งก่อสร้าง
รางวัลที่เกี่ยวข้องจะสามารถไปรับกับ Goddess Statue ได้ที่ห้องโถง

4).ขั้นตอนการสร้าง :
*หัวหน้า/รองหัวหน้ากิลด์สามารถสนทนากับ Steward Cat เพื่อเลือกว่าต้องการ สร้าง/อัปเลเวล
ของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ ในขณะเดียวกันจะสามารถเลือก สร้าง/อัปเลเวล
ของสิ่งอำนวยความสะดวก ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
*หลังจากเริ่ม สร้าง/อัปเลเวล ของสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว สมาชิกในกิลด์จะสามารถไปยังที่เหล่านี้
เพื่อใช้จ่ายวัตถุดิบในการ สร้าง/อัปเลเวล โดยจะได้รับ contribution เป็นค่าตอบแทน
*สมาชิกกิลด์ที่มีการบริจาคสูงสุด และบริจาคบ่อยๆ ในครั้งต่อๆมาปริมาณสูงสุดที่บริจาคได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

3.การท้าทายระหว่างกิลด์

1).เมื่อกิลด์มีเลเวล ≥3 และเปิดใช้งานห้องโถง ในทุกๆสัปดาห์จะมีการประกาศภารกิจการท้าทาย
เมื่อบรรลุภารกิจ สมาชิกในกิลด์ทุกคนจะสามารถรับรางวัลได้ที่ Goddess Statue
2).การท้าทายของแต่ละกิลด์ จะมีหลายขั้น นักผจญภัยในกิลด์ใดๆหลังจากท้าทายสำเร็จ 1 ครั้ง
จำนวน +1 คน เมื่อจำนวนคนที่ท้าทายถึงตามเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกในกิลด์ทุกคนจะสามารถรับรางวัลท้าทายได้
3).การท้าทายกิลด์จะมีการรีเฟรชทุกๆวันจันทร์ เวลา 05:00 น.

4.ปลดล็อค Artifact

1).รับภารกิจ Artifact
เมื่อสร้าง Legendary Smelter สำเร็จ หลังจากเข้าร่วม GVG จะได้รับ Artifact shards
ที่สอดคล้องกันอย่างน้อย 1 ชิ้น หลังจากนั้น หัวหน้า/รองหัวหน้ากิลด์จะทำการรับ Artifact ที่สามารถทำได้
(ภารกิจ Artifact ในแพทซ์ปัจจุบัน จะเป็นการรับภารกิจในขณะนั้น และจะมีการอัปเดตในครั้งต่อไป)
2). Artifact Forging
เมื่อบรรลุภารกิจ Artifact จะมีการปลดล็อกการสร้าง Artifact ที่สอดคล้องกัน โดย หัวหน้า/
รองหัวหน้ากิลด์จะมีการใช้จ่ายวัตถุดิบผ่าน Mr.Dragonในห้องโถง Artifactเพื่อดำเนินการ Artifact Forging
3).การจัดสรร Artifact
*หัวหน้า/รองหัวหน้ากิลด์จะมีสิทธิ์ในการแจกจ่าย/ยึดคืน Artifact ให้แก่สมาชิกในกิลด์
โดยสามารถดำเนินการได้ในหน้าสมาชิกกิลด์
*ในหน้าคลังจัดเก็บของกิลด์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ จะใช้สำหรับแสดงวัตถุดิบในกิลด์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

5.ฟังก์ชั่นใหม่ Blessing of Goddess

*ใช้ Blessing of Goddess ผ่าน NPC – Valkyrie
* Blessing of Goddess สามารถอัปเกรดคุณสมบัติได้
*จำนวนวัสดุที่ต้องการใช้จะเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติและเลเวลที่ต่างกัน
*รายละเอียดคุณสมบัติที่ได้รับจาก Blessing of Goddess จะปรากฎที่ “Guild-Pray-Blessing”

6.เริ่มใช้งาน Peak Level

*เมื่อนักผจญภัยมีการเปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 2 และเลเวลถึงระดับ 40 จะได้รับภารกิจ Agony Trial
เมื่อบรรลุภารกิจนี้จะสามารถใช้งาน Peak Level อัปถึงเลเวล 43 และมีการปลดล็อกสกิล Peak Level
* เมื่อส่งมอบ Peak Shards ให้แก่ NPC – Alice Fonia จะสามารถอัปเลเวลอาชีพต่อไปได้ ถึงเลเวล 70
* Peak Shards สามารถหาซื้อได้ที่ mysterious vending machine ในสิ่งก่อสร้างของกิลด์

7.เพิ่มเติมปรับปรุงฟังก์ชั่นของรางวัล

1).ใน Gold Coin Store มีการเพิ่ม “Praying Card Pack” ราคาจำหน่าย 10 Big Cat Coin
จำกัดการซื้อบัญชีละ 20 ครั้ง/สัปดาห์
2).ใน Gold Coin Store มีการเพิ่ม “Peak Shards” ราคาจำหน่าย 20 Big Cat Coin
จำกัดการซื้อบัญชีละ 20 ครั้ง/สัปดาห์

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ RAGNAROK M: ETERNAL LOVE