เกม Ragnarok M: Eternal Love

Ro M อัพเดทแพทล่าสุด Castle in The Sky

Home / เกมมือถือ MOBILE GAMES / Ro M อัพเดทแพทล่าสุด Castle in The Sky

ถึงเหล่านักผจญภัยชาว Ragnarok M ทุกท่าน
ในวันที่ 24 เม.ย.62 เวลา 12:00-18:00 น. ทางตัวเกม Ro M
จะปิดปรับปรุงระบบเพื่ออัพเดทแพทล่าสุด Castle in The Sky
และแก้ไขปัญหาบางส่วนที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เล่นก็ไม่สามารถเข้าเกมได้
หลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จ ระบบได้ทำการชดเชยของรางวัลให้แก่ผู้เล่นดังนี้
Adventurer Coin x 4 , Hot Meal x 4 , Lightning Chain x 4

1. Gameplay
1) Base LV increased to Lv 110
2) Attributes can be increased to 119 points
3) Endles Tower opening 100 floors and EP monsters 4 Watch out

2. New Map
1) The newest city (Castle in the Sky – Juno Castle)
has been opened, players can go through
North Al De Baran to get to Juno Castle.
2) 5 The latest map has been opened: Border Checkpoint,
Ain Brock Wilderness, Magma Dungeon 1F-3F.
For players who like AFK can enter the 3F Dungeon Magma
where the most monster places are there.
3) Latest Boss : MVP-Arc Angeling, MVP-Firelord Kaho,
Mini-Fire Witch, be careful when passing Ain Brock Wilderness
and Magma Dungeon, because they are there.
4) Main Quest (Juno) has been opened, Adventurer Lv 98
can receive quests for NPCs in front to activate this quest
– After completing the initial quest, players can go through
President Juno’s NPC to receive an advanced quest.
– Juno “Planet of the Snake and Slience” area quest,
must reach at least Lv 99 to accept this quest.
– Reaching Lv 98 can be via NPC Ludwig on Juno to
enable Feather and Love Song quest
– Reaching Lv 99 can be through NPC Seyren to activate Seyren Trouble’s quest
– Reaching Lv 100 can be through NPC Eugenia to activate
Sunflower and Memory
5)Quest item collection pada Juno
* Reaches Lv 98, 99, 100 can go to Juno,
Ain Brock Wilderness and Magma dungeon to start the quest
6) Add the 5 newest poses to Juno and 5 other maps.
7 apai Reaching Lv 99 can talk to Bard in Juno to activate other Quests
8 terbaru The latest Eq has been launched,
Players can go to Juno NPC to make new Eqs or Upgrade Weapon

3. The latest Job class
1 terbaru The latest update for Job 3 has been opened,
the condition is that the player must reach Lv 70 Job
to open the quest to change Job 3
2) When completing the latest Monument and achieving Job 3
can accept an Aeisr Quest for Job 3
3) we also developed a guide build option for Job 3 attributes
4) Change Job Rune Knight, Royal Guard, Ranger or Mechanic,
can be in accordance with the quest to get the latest Mount :
Atlan Green Petite, Dulange Green Petite, Green Petite Rilada,
Red-Bristled Gryphon, Brown Feather Gryphon provided for Rune Knights /
Royal Guard and the purchase price is 198 Big Cat Coin
5) At the Merchant Shop, sales of items for Job 3 are opened :
New Poison, Thorn Seed, Wall Paint, Holy Water,
Madogear Fuel, Shell and Rough Rune Stone
6) Improved Skill description:
* 【Zen】: “Collect the maximum number of permitted gas bombs” to
“Collect the maximum number of gas bombs allowed (1 time maximum 5 gas bombs)”
* 【Finger Offensive】: “all aeroelastic targets from a
distance have been released” to “all of them are issued by
aeroelastic targets from a distance (1 times a maximum of 5 gas bombs)”
* 【The Flash】, 【Trump Tamer】, 【Ferity Awakening】:
“Falcon” is changed to “Beast” ast Beasts including
【Falcon】 and 【Wolf】, 【Falcon】 and 【Wolf】 cannot be used together

4. Mount Job/Mecha
1) Add the latest Mount Rune Knight — Valg Green Petite,
can prontera buy at a price of 30,000,000 Zeny to buy it.
Make sure you have learned the new Dragon Training skills to drive a dragon
2) Adding the latest mounts for the Royal Knight — Saint Gryphon /
Night fire Gryphon, can be purchased on Prontera for 30,000,000 zeny,
after buying you can drive Mount directly
3) Adding a new Pet for Ranger — Ruca, Can be purchased on
Prontera for 198 Big Cat Coin, and can be driven after completing
the Ruca quest and learning skills to drive ruca
4) Adding a new Mount Ranger — Hatii, can be purchased on
Prontera at a price of 30,000,000 Zeny, after buying it will get
a pet Be careful to go through quests and learn skills can drive a Mount
5) The new Mecha Equip — Mecha Helm, can be purchased through
Prontera for 3,000,000 Zeny, after opening it will get
16 Mecha Helmets which can only be used by Mecha
6 terbaru The latest Mecha Equip — Splendida and Helmet Splendida,
can be purchased from Prontera for 30,000,000 Zeny and 5,000,000 Zeny,
for this equipment can only be used by Mecha
7) Come and see the Mount that has been struggling to catch the Snipers
~ Rare mounts like this are rarely seen! Don’t miss this great choice!

5. New Pet
* Little Witch, Cruiser, Teddy Bear, can be obtained through
the Endless Tower of 【Worn out Gorgeous Clip, 【Toy Gun】【Gift Box】,
and the three items can use Colorfull Shel to change it too

6. Costume design
1) In Prontera players can visit the Enos NPC for the
Costume design, provided they reach Job 3.
2) To unlock other models there are requirements that must be achieved,
details of unlock can visit Enos Shop

7. Oracle Dungeon with the latest difficulty level
* In this dungeon there are 3 difficulties, completing the 3
difficulty levels will get a Reward and will reset every Monday at 05:00
* After completing the challenge, it is possible to drop the
【Poker Card】 and 【Tarot Card】, which contains a random card
(unable to unlock the album)
* Open 【Tarot Card】 is likely to get a special Oracle Dungeon Card
* If getting an Oracle dungeon Card can unlock the attributes
and can not be entered in Exchange
* Oracle Dungeon will also get Friendship Points.

8. Poin Reward
1) Reset Double Reward TopUp : 30/128/328/648 Big Cat Coin
at each bar, after maintenance will be reset, reset the topup first
2) Premium 【EP 4.0】, priced at 7.99 USD and the price of
【EP 2.0 / 3.0】 will return to 10.99 USD
(* Note : iOS users are required to update the new version to
buy premium 【EP 4.0】, after verification is complete we will update
in App Store to launch the latest APP for players who want to download)

Repair : fix the loss of the
Star Butterfly Dawn – Yellow headwear icon