King of Tanks: Zombies เผยการอัพเกรดวิทยาการรถถัง

เกม / เกมมือถือ MOBILE GAMES / King of Tanks: Zombies เผยการอัพเกรดวิทยาการรถถัง

เกมส์มือถือ King of Tanks: Zombies (tank.uqsoft.in.th) เปิดเผยเทคนิคการอัพเกรดวิทยาการรถถังเพื่อเล่นให้สนุก

king-of-tanks

1. ปัจจัยสำคัญของรถถังLv.วิทยาการระดับสูง
2. หลังอัพเกรดแล้วค่าสถานะจะแกร่งเพิ่มขึ้นตามประเภทที่อัพเกรด

การแบ่งแยกค่าวิทยาการ
วิทยาการรถถังจะแบ่งเป็น 3 ประเภท วิทยาการรถถังเบา วิทยาการรถถังกลางและวิทยาการรถถังหนัก
*หมายเหตุ*วิทยาการที่อัพเกรดจะต้องสอดคล้องกับรถถังประเภทนั้นๆ จึงจะสามารถเพิ่มสถานะรถถังได้

ประเภทของวิทยาการรถถัง
รถถังแต่ละประเภทจะมีช่องวิทยาการสำหรับเพิ่มค่าสถานะความแข็งแกร่งของรถถังทั้งหมด 6 ประเภทแบ่งเป็นป้อมปืน, ลำกล้อง, เกราะหน้า, เกราะข้าง, เกราะหลังและตีนตะขาบ

ค่าสถานะของส่วนต่างๆของรถถัง
อัพเกรดป้อมปืนจะเพิ่มค่าสถานะHPรถถัง


อัพเกรดลำกล้องจะเพิ่มค่าสถานะพลังโจมตีรถถัง


อัพเกรดเกราะหน้า, เกราะข้างและเกราะหลังจะเพิ่มค่าสถานะป้องกันส่วนต่างๆของรถถัง


อัพเกรดตีนตะขาบจะเพิ่มค่าสถานะความเร็วเคลื่อนที่รถถัง


ผลของการเพิ่มค่าวิทยาการ
ขอบเขตในการเพิ่มขั้นค่าวิทยาการรถถังนั้นจะจำกัดตามLv.รถถัง
เช่น: รถถังเบาLv.1 จะสามารถอัพเกรดวิทยาการแต่ละประเภทของรถถังเบาได้Lv.10 ซึ่งLv.วิทยาการจะเพิ่มขึ้นตามLv.รถถังเท่านั้น