Dragon Ace: การตื่นขึ้นของเหล่าตำนานมหาบาปทั้ง 7

เกม / เกมมือถือ MOBILE GAMES / Dragon Ace: การตื่นขึ้นของเหล่าตำนานมหาบาปทั้ง 7

Dragon Ace: การตื่นขึ้นของเหล่าตำนานมหาบาปทั้ง 7

650

Dragon Ace อัพเดทสุดยอดตัวละครที่หลายท่านรอคอย กับการกลับมาของเหล่าตำนานมหาบาปทั้ง 7 แห่งคริสตจักรในอดีตกาล ในรูปแบบของตัวละครในเกม Dragon Ace สุดแกร่งและน่าเกรงขามทั้ง 7 ตัว ซึ่งตัวแทนของบาปแต่ละตนในเกมจะแบ่งออกเป็น

 

จอมมารแห่งความหยิ่งผยองลำดับที่ 1 Lucifer

บาปแห่งความโอหัง (Pride) ยอดแห่งบาปทั้งปวง ตัวแทนของความปรารถนาที่จะเป็นผู้มีความสำคัญ และถืออำนาจเหนือผู้ใด

LuciferSSP

จอมมารแห่งความโลภในเงินตราลำดับที่ 2 Mammon

บาปแห่งความโลภะ (Greed) ตัวแทนบาปของความโหยหาในการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและอำนาจ

MammonSSP

จอมปีศาจแห่งราคะลำดับที่ 3 Asmodeus

บาปแห่งราคะ (Lust) ตัวแทนบาปของความใคร่ที่เกิดขึ้นในทางทุจริต

AsmodeusSSP

จอมมารแห่งความอิจฉาริษยาลำดับที่ 4 Leviathan

บาปแห่งความริษยา (Envy) ตัวแทนบาปของความปรารถนามิให้มีผู้ใดได้ดีกว่าตน

LeviathanSSP

จอมปีศาจแห่งความตะกละลำดับที่ 5 Beelzebub

บาปแห่งความตะกละ (Gluttony) ตัวแทนบาปของการสนองความต้องการโดยขาดการยั้งคิด

BeelzebubSSP

จอมปีศาจแห่งความเกียจคร้านลำดับที่ 6 Belphegor

บาปแห่งความเกียจคร้าน (Sloth) ตัวแทนบาปของการนิ่งเฉย และละเลยต่อหน้าที่อันจำเป็น

BelphegorSSP

ราชาแห่งนรกลำดับที่ 7 Satan

บาปแห่งความโทสะ (Wrath) ตัวแทนบาปแห่งความโกรธเกรี้ยวและพยาบาท

SatanSSP

 

พร้อมกันหรือยังสำหรับการพบพาน มหาบาปทั้ง 7 แห่ง Dragon Ace มาเขย่าบัลลังก์ปีศาจด้วยกันได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม เป็นต้นไป

LUCK-apple Luck-android