[12 หาง] แนะนำกระต่าย Class C สาย ‘Magistrate’

เกม / เกม online / [12 หาง] แนะนำกระต่าย Class C สาย ‘Magistrate’

แนะนำตัวละครกระต่าย Class C สาย ‘Magistrate’ เกม 12 หาง (12t.in.th)

1. Support Basic Skill – สกิลสายนี้จะเป็นสกิลที่ช่วยเสริมพลังให้ สาย Basic ของเผ่านั้นๆ


BouncingBullet
ทำให้ปืนไรเฟิลของกระต่ายสามารถยิงชิ่งกับเป้าหมายที่กระทบได้

Deadly Aim
เพิ่ม dmg เป็นสองเท่าเมื่อลอคส่วนหัวของเป้าหมาย
เป็นเวลา 3sec และมีโอกาสติด Instant Kill

2. Support A Route Skill – สกิลสายนี้จะเป็นสกิลที่ช่วยเสริมพลังให้ สาย A ของเผ่านั้นๆ


KneeShot
เพิ่ม 20 dmg ให้ MaimShot และให้โอกาส 20% ทำ 40 ko ใส่เป้าหมาย

ExtraPotion
เพิ่มจำนวนขวดยาที่โปรยลงพื้นชองสกิล Mix ขึ้นเป็น 5 ขวด

3. Support B Route Skill – สกิลสายนี้จะเป็นสกิลที่ช่วยเสริมพลังให้ สาย B ของเผ่านั้นๆ


DiamondShot
เพิ่ม 20 dmg ให้ GilShot กดใช้เพื่อยิงกระสุนพิเศษ
ใส่เป้าหมายที่ไม่ใช่ผู้เล่น (1000 dmg, -1000g)

SkillBargain
ทำให้ BunnyBargain ลดจำนวนเงินที่ใช้
ในท่าสาย Merchant ลง 10% ต่อเลเวล

4. Unique Skill – สกิลสายนี้มักจะเป็น Active Skill ที่เพิ่มเข้ามา


RevisedSkill
ลดการเสีย SP จากสกิลลง 50%

RevisedMagic
ลดการเสีย MP จากสกิลลง 20%