The Sims The Sims 4 สูตรเกม

สูตรเกม The Sims 4 หัวข้อ การปรับทักษะของซิมส์

Home / เกม Console, เกม online, เกมส์ PC / สูตรเกม The Sims 4 หัวข้อ การปรับทักษะของซิมส์

กลับมาอีกครั้ง กับ สูตรเกม The Sims 4 ครั้งนี้ได้มีการอัปเดต จากทีมงาน Mthaiโค้ดรหัสใหม่ๆ มาอย่างครบครันมากกว่าเดิม ในปี 2562 ให้เพื่อนๆ ได้ไปใส่เพื่อเพิ่มความสนุกกัน กับ หัวข้อ สูตรปรับทักษะความสามารถของตัวละคร แต่ละตัวที่แตกต่างกันทำให้เกม ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมาดูทักษะกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

สูตรเกม The Sims 4 หัวข้อ การปรับทักษะของซิมส์

ต้องใส่สูตร testingcheats on ก่อน

วิธีใช้สูตรทักษะให้ใส่ stats.set_skill_level ชื่อสูตรทักษะ [ระดับที่ต้องการ(1 ถึง 10)]
ตัวอย่างใช้สูตร stats.set_skill_level AdultMajor_Fishing 4 ซิมส์ก็จะได้ทักษะการตกปลาระดับ 4

ปรับทักษะสร้างสรรค์ของซิมส์เด็ก
: stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity

ปรับทักษะจิตใจเมตตาของซิมส์เด็ก
: stats.set_skill_level Skill_Child_Mental

ปรับทักษะเครื่องยนต์ของเด็ก
: stats.set_skill_level Skill_Child_Motor

ปรับทักษะอยู่ร่วมกันในสังคมของซิมส์เด็ก
: stats.set_skill_level Skill_Child_Social

ปรับทักษะความมีเสน่ห์
: stats.set_skill_level AdultMajor_Charisma

ปรับทักษะความตลกของซิมส์
: stats.set_skill_level AdultMajor_Comedy

ปรับทักษะทำอาหาร
: stats.set_skill_level AdultMajor_HomestyleCooking

ปรับทักษะการตกปลา
: stats.set_skill_level AdultMajor_Fishing

ปรับทักษะออกกำลังกาย
: stats.set_skill_level Skill_Fitness

ปรับทักษะการทำสวน
: stats.set_skill_level AdultMajor_Gardening

ปรับทักษะรสนิยมด้านของกิน
: stats.set_skill_level AdultMajor_GourmetCooking

ปรับทักษะเล่นกีต้าของซิมส์
: stats.set_skill_level AdultMajor_Guitar

ปรับทักษะงานช่าง
: stats.set_skill_level AdultMajor_Handiness

ปรับทักษะใช้เหตุผลของซิมส์
: stats.set_skill_level AdultMajor_Logic

ปรับทักษะการก่อกวน
: stats.set_skill_level AdultMajor_Mischief

ปรับทักษะผสมเครื่องดื่ม
: stats.set_skill_level AdultMajor_Bartending

ปรับทักษะความสร้างสรรค์ในการวาดภาพ
: stats.set_skill_level AdultMajor_Painting

ปรับทักษะเล่นเปียโน
: stats.set_skill_level AdultMajor_Piano

ปรับทักษะเขียนโปรแกรม
: stats.set_skill_level AdultMajor_Programming

ปรับทักษะการเก็บเกี่ยว
: stats.set_skill_level AdultMajor_Reaping

ปรับทักษะความเชี่ยวชาญด้านจรวด
: stats.set_skill_level AdultMajor_RocketScience

ปรับทักษะเล่นเกมของซิมส์
: stats.set_skill_level AdultMajor_VideoGaming

ปรับทักษะเล่นไวโอลินของซิมส์
: stats.set_skill_level AdultMajor_Violin

ปรับทักษะการเขียน
: stats.set_skill_level AdultMajor_Writing

ปรับทักษะสมุนไพร(The Sims 4 Outdoor Retreat)
: stats.set_skill_level AdultMajor_Herbalism

ปรับทักษะการอบของกิน(The Sims 4 get to work)
: stats.set_skill_level AdultMajor_Baking

ปรับทักษะการถ่ายรูป(The Sims 4 get to work)
: stats.set_skill_level AdultMajor_Photography

ปรับทักษะการขาย(The Sims 4 get to work)
: stats.set_skill_level retail_sales

ปรับทักษะจริยธรรมในการทำงาน(The Sims 4 get to work)
: stats.set_skill_level retail_workethic

ปรับทักษะบำรุงร้าน(The Sims 4 get to work)
: stats.set_skill_level retail_maintenance

ปรับทักษะสมดุลร่างกาย(The Sims 4 Spa Day)
: stats.set_skill_level AdultMajor_Wellness

ปรับทักษะการเต้น(The Sims 4 get together)
: stats.set_skill_level AdultMinor_Dancing

ปรับทักษะการร้องเพลง(The Sims 4 City living)
: stats.set_skill_level AdultMajor_Singing

ปรับทักษะการเป็นแวมไพร์(The Sims 4 Vampires)
: stats.set_skill_level Vampirelore 0-15

ปรับทักษะสัตวแพทย์(The Sims 4 Cats and Dogs)
: stats.set_skill_level AdultMajor_Veterinarian

ปรับทักษะการฝึกสุนัข(The Sims 4 Cats and Dogs)
: stats.set_skill_level skill_dogtraining 5

ปรับทักษะนักโบราณคดี(The Sims 4 Jungle Adventure)
: stats.set_skill_level major_archaeology x