จริงไหม ที่ว่าเกมยุคนี้เปี๋ยนไป๋ ความยาก หาย เล่นง่ายกว่าเดิม ?

  ประวัติศาสตร์วงการเกมได้มีมาอย่างยาวนาน ส่งผ่านมาหลายยุค หลากเครื่อง และเมื่อหวนย้อนดูถึงเกมยุคเก่า ยุคก่อนแล้ว หลายๆ คนต่างคิด และเห็นพ้องต้องกันว่า  “เกมในสมัยก่อนนั้นยากยิ่ง” “เกมในสมัยก่อนนั้นอย่างยาก” “เกมยุคแรกๆ โหดกันขนาดนี้ เล่นกันไปได้ยังไง” ด้วยเพราะมีความชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับความยาก…