มด RO ตัวน้อย ตัวนิด แฝงฤทธิ์มากมาย

แมลง (Insect) ก็จัดเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์และมอนสเตอร์แขนงหนึ่ง ที่ปรากฏอยู่ในโลกของ RO และจากในบรรดาแมลงทั้งหลายนั้น  “มด” ก็จัดเป็นกลุ่มย่อยของแมลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความน่าสนใจอยู่หลายต่อหลายประการด้วยกัน ดังนั้น ในส่วนของ “มอนในแร๊กและถิ่นที่อยู่” ของเราในครั้งนี้ เราจะพาทุกท่านดำดิ่งลงสู่ใต้ดิน ลงสู่ใจกลางรังมดอย่าง Ant…