เผยวิจัย ไม่มีเชื่อมโยงว่า เล่นเกมแล้ว วัยรุ่นจะก้าวร้าว

Home / เกม online / เผยวิจัย ไม่มีเชื่อมโยงว่า เล่นเกมแล้ว วัยรุ่นจะก้าวร้าว

เป็นที่เรื่องถกเถียงและถูกกล่าวอ้างหลายต่อหลายครั้ง กรณีเล่นเกมจะสร้างพฤติกรรมให้วัยรุ่นและเยาวชนสร้างความรุนแรงกับผู้อื่น โดยผลวิจัยของ Andrew Przybylski จากมหาวิทยาลัย Oxford และ Netta Weinstein จากมหาวิทยาลัย Cardiff จากประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า วัยรุ่นที่เล่นเกมไม่ได้พบมีความก้าวร้าวมากไปกว่าผู้ที่ไม่ได้เล่นเกม

สำหรับวิจัยครั้งนี้ทำผลสำรวจวัยรุ่นอายุ 14-15 ปีกว่าหลักพันคน ทั้งชาย-หญิง และผู้ปกครอง โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้ทำแบบสำรวจที่ทางทีมวิจัยกำหนดให้ พร้อมกับระบุรายชื่อเกมที่เข้าข่ายเป็นเกมที่มีความรุนแรง และจากการคำนวณผลวิจัยออกมา ทาง 2 ผู้วิจัยออกมาสรุปผลว่า วัยรุ่นที่เล่นเกมไม่ได้พบมีความก้าวร้าวมากไปกว่าผู้ที่ไม่ได้เล่นเกม พร้อมระบุว่า ทางทีมวิจัยเคารพความเห็นที่แตกต่างที่เห็นได้จากกลุ่มวัยรุ่นในวิถีชีวิตปัจจุบัน และการเล่นเกมที่มีแรงจูงใจเรื่องความรุนแรงในทางนั้นนั้นโดยรวมนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้หลักฐานกับกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้แสดงออกมาอย่างให้เห็นชัดแจ้งอีกเช่นกัน

หลังจากที่วิจัยถูกเผยแพร่ออกไป ทำให้ผู้อ่านมีหลากหลายความเห็น ซึ่งส่วนใหญ่มองว่า การก่อความรุนแรงของวัยรุ่น จะต้องมีหลายปัจจัยก่อนที่จะสร้างความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว, เพื่อน, สื่อต่างๆ, พฤติกรรมของบุคคลที่ 3 เป็นต้น ทั้งนี้ การเล่นเกมมีความรุนแรง หรือการพบเจอกกับบรรดาสื่อต่างๆที่มีความรุนแรงที่เกี่ยวข้อง ย่อมต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำอยู่เสมอเช่นกัน

อ่านวิจัยฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.171474#d3e287