Skill พระ จากเกม RO นี้ มีที่มา [ภาคต้น]

อาชีพสาย พระ สาย นักบวช สายจอมเวทย์ขาวที่มีหน้าที่คอยให้การสนับสนุน ฟื้นพลัง รักษาอาการบาดเจ็บ หรือ “ตัวฮีล” “สายฮีล” อย่างที่เราเรียกๆ กัน ก็จัดเป็นสมาชิกปาร์ตี้ที่มีความสำคัญยิ่ง ชนิดขาดไปเสียไม่ได้ ตามที่พบเห็นได้ตาม…