Ragnarok Online RO เกม Ragnarok

Skill พระ นี้ มีที่มา [ภาคจบ]

Home / เกม online / Skill พระ นี้ มีที่มา [ภาคจบ]

มาต่อกันกับความหมายและชื่อที่มาของสกิลสาย พระ ในเกมชุด Ragnarok กับความเกี่ยวพันกับความเชื่อในทางคริสต์ศาสนา ซึ่งในพาร์ทหลัง ภาคจบนี้ เราจะมาพูดถึงสกิลชั้นสูงที่ดูมีความน่าสนใจของ พระ ในสาย High Priest กับ Archbishop ที่เหลือกันต่อ

 

Skill พระ นี้ มีที่มา [ภาคต้น]  <— อ่านภาคก่อนหน้า กดที่นี่เลย

 

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล BishopRO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล BishopRO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล BishopHigh Priest
Archbishop
Archbishop (JRO – Alternate Version)

 

 

[Skill ของ High Priest / Archbishop]

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

Adoramus

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

คำศัพท์ภาษาลาตินของคำภาษาอังกฤษว่า Adore ซึ่งหมายถึงการยกย่อง เชิดชู โดยจะมีบทลำนำ Adoramus te สำหรับใช้ขับร้องกล่าวสรรเสริญพระเจ้า ประกอบร่วมในพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ ส่วนในเกมก็ถอดออกมาเป็นสกิลยกย่องเทิดทูนพระเจ้า วอนขอแสงสวรรค์มาทำลายล้างศัตรู

 

Ancilla

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

หมายถึง Maid ซึ่งสื่อถึงผู้รับใช้ ผู้จัดเตรียมตระเตรียม ซึ่งก็ถูกถอดออกมาเป็นสกิลในการตระเตรียมไอเทม (แผ่นปัง) สำหรับใช้ร่วมกับสกิล Epiclesis อีกทีหนึ่ง

 

Assumptio

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

มาจาก Assumption ที่มาจากข้อความเชื่อของทางคริสต์ศาสนา เรื่องการถูกยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระแม่มารีย์ คือวิญญาณได้ขึ้นสวรรค์ แล้วยังไม่หลงเหลือร่างกายทิ้งไว้บนโลกอีกด้วย  ส่วนสกิลในเกมก็ให้ผลประทานแสงสว่างที่ส่งผลเพิ่มพูนพลังป้องกันและพลังต้านทานเวทมนตร์ให้กับเป้าหมาย เสมือนได้รับพร ได้รับการยกจากสวรรค์ทั้งกาย (DEF) และวิญญาณ (MDEF)

 

Basilica

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

หมายถึงมหาวิหาร ศาสนสถาน สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ทางศาสนา ซึ่งในเกมก็ทำจำลองออกมาได้โดยตรงตามความหมาย คือสร้างขอบเขตป้องกันขนาดใหญ่ ที่ไม่ปล่อยให้การโจมตีจากภายในหรือภายนอกเข้ามาหากันได้ เป็นดังมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ให้ผู้คนมาหลบคุ้มภัย โดยตัดขาดจากโลกภายนอกจนสิ้น คือไม่ถูกระรานและไม่ไประรานใคร

 

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

Clementia

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

คำศัพท์ภาษาลาตินของคำภาษาอังกฤษว่า Clemency อันหมายถึงความเมตตา กรุณา และยังเป็นชื่อของเทพีแห่งความเมตตาของทางโรมันด้วย ตัวสกิลเป็นการกระจายสกิล Blessing มาให้กับพวกพ้องทั้งหมดในระยะ เสมือนหนึ่งได้รับพระเมตตา การอำนวยอวยพรกันถ้วนหน้าทั้งหมู่คณะ

 

Epiclesis

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการเสกศีลมหาสนิทในพิธีมิสซา ที่พระสงฆ์จะอัญเชิญพระพรจากพระจิตเจ้าให้ลงมาสถิตและเสกปังและเหล้าองุ่นให้ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ส่วนตัวสกิลในเกมจำลองออกมาด้วยการเปลี่ยนแผ่นปังเป็นร่างอันศักดิ์สิทธิ์ของต้นไม้แห่งชีวิต ที่ให้ผลชุบชูผู้ตาย ช่วยฟื้นฟูเยียวยารักษา และปกป้องคุ้มภัยอันตราย

 

Eucharistica

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

คือ ศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ หรือคือแผ่นปังที่ได้รับการเสกในระหว่างพิธีบูชามิสซา ตัวสกิลทำออกมาเป็นการได้รับพระพร ได้รับศีลมหาสนิทเข้ามาภายในร่างจนมีพลังเพิ่มขึ้น สามารถต่อสู้ต้านทานพวกปีศาจ และสังกัดความมืดได้ดีขึ้น

 

Offertorium

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

เป็นส่วนของภาคถวายบูชาในพิธีมิสซาที่นำเครื่องบูชามาถวาย พร้อมกับที่คริสต์ศาสนิกชนผู้ร่วมมิสซาจะถวายเงินบริจาคของตนให้เป็นทาน สกิลในเกมให้ผลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลที่ให้ผลการรักษาทั้งหลาย เสมือนหนึ่งการร่วมกันบริจาคถวายร่วมกัน

 

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

Oratio

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

แปลว่าการพูด กล่าว และในทางศาสนาหมายถึงการสวดภาวนา ซึ่งรวมถึงการสวดภาวนาร่วมกันแบบเป็นหมู่คณะด้วย การสวดภาวนาเกิดขึ้นได้มากมายในหลากหลายโอกาส และยังจัดเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานโดยทั่วไปของทางศาสนิกชนด้วย ในเกมให้ผลเป็นสกิลลดพลังต้านทานธาตุศักดิ์สิทธิ์ลงในพื้นที่รอบด้าน เสมือนเจอบทสวดเข้าไปทีถึงกับรู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัว อยู่ไม่เป็นสุข

 

Praefatio

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

คำศัพท์ภาษาลาตินของคำภาษาอังกฤษว่า Preface เป็นชื่อของบทเริ่มขอบพระคุณที่ใช้ขับร้องในพิธีบูชามิสซา ส่วนในเกมเป็นการให้ผลสกิล Kyrie Eleison (พระเจ้าทรงเมตตา) กับเราและพวกพ้อง เสมือนหนึ่งร่วมกันขับร้องวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้า แล้วได้รับไปโดยถ้วนหน้ากัน

 

Sacrament

 

พิธีศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกกันในหมู่คริสตชนว่าเป็น ศีลศักดิ์สิทธิ์ คือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ จัดเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้เทิดทูนนมัสการพระเจ้า โดยทางคอลิกจะมีอยู่ด้วยกัน 7 ศีลศักดิ์สิทธิ์ ส่วนทางโปรเตสแตนต์จะยึดถือเป็นหลักอยู่ที่ 2 ศีลศักดิ์สิทธิ์  ส่วนสกิลในเกมทำออกมาให้ผลช่วยลดระยะเวลาร่ายแบบตายตัวลง เสมือนว่าเป็นการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ร่วม ยังผลให้สามารถดำเนินการสวด (ร่าย) ไปได้อย่างราบรื่น

 

 

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

RO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล BishopRO Ragnarok Online Priest skill พระ สกิล ฮีล Bishop

 

ก็จบกันไปแล้วกับการตีแผ่ที่มาและความหมายของสกิลสาย พระ ในเกมชุด Ragnarok ที่กินความยาวถึง 2 พาร์ทเลยทีเดียว แม้จะไม่ได้เก็บแบบครบหมดเกลี้ยงครบทุกสกิล แต่ก็เลือกหยิบยกอันที่มีความหมายแฝงน่าสนใจ ใคร่รู้ที่มา เอามาตีแผ่กันจนครบหมดแล้ว อย่างน้อยเรารู้ประวัติที่มาและความหมายที่แท้จริงของแต่ละสกิลแบบนี้แล้ว เวลาใช้สกิลเหล่านี้ในเกม ก็น่าจะเกิดความอิน ได้อารมณ์ร่วมไปกับมันมากขึ้นบ้างละ

 

Skill พระ จากเกม RO นี้ มีที่มา [ภาคต้น]