เรื่อง ออค ออค กับ 2 ผู้นำตัวเขียวใน RO

ในโลกของ Ragnarok นั้น นอกจากมนุษย์แล้ว ยังมีมอนสเตอร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย อาศัยอยู่ร่วมกัน บ้างอาศัยแต่ตัวเดียวลำพัง แบบตัวใครตัวมัน บ้างอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน จนถึงขั้นมีอารยธรรม และสร้างรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเองขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือเผ่าพันธุ์ของพวก ออค…