Ragnarok Online RO เกม MMORPG เกม Ragnarok Online

Gloom Under Night – boss mvp สุดประหลาดแห่ง RO

Home / เกม online / Gloom Under Night – boss mvp สุดประหลาดแห่ง RO

ในบรรดามอนสเตอร์ที่มีอยู่อย่างมากมายในเกมชุด Ragnarok แต่ละตัวก็ล้วนแต่มีที่มาที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะกับบรรดาบอส MVP ทั้งหลาย ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มักจะแฝงเร้นซึ่งประวัติที่มาอันน่าสนใจ และในหลายๆ ครั้ง ก็ผูกโยงเข้ากับเนื้อเรื่องหลัก และประวัติความเป็นไปจากในโลกของ Ragnarok ด้วย ดังนั้นการหยิบยกเรื่องราวของบรรดาบอส MVP เหล่านั้นมาพูดถึง จึงไม่ได้จบแค่เป็นการให้ข้อมูล หรือเล่าเรื่องเกี่ยวกับมอนสเตอร์หรือบอสตัวนั้นแต่เพียงแค่นั้น แต่นั่นยังเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ ให้เราเห็นภาพรวม และเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นไปในโลกของ Ragnarok โดยเฉพาะใน RO มากยิ่งขึ้นด้วย

ซึ่งสำหรับ “มอนในแร๊กและถื่นที่อยู่” ของเราในครั้งนี้ เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Gloom Under Night บอส MVP ตัวขาว ร่างยักษ์ ที่มีรูปร่างแปลกล้ำจนไม่อาจบรรยายได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนกันแน่ พร้อมเปิดปูมประวัติดินแดนแถบมลรัฐ Arunafeltz ที่มีเรื่องราวพัวพันถึงการถือกำเนิดขึ้นมาของ Gloom Under Night ด้วย

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist

 

ประวัติของ Arunafeltz

Arunafeltz หรือ มลรัฐ Arunafeltz เป็น 1 ใน 3 ประชาชาติหลักบนทวีปหลักแห่งดินแดน Midgard โดยทางมลรัฐมีพื้นที่เชื่อมติดกับสาธารณรัฐ Schwarzwald และมีนคร Rachel (หรือ Rael) เป็นเมืองหลวงหลัก

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist

เรื่องราวของมลรัฐ Arunafeltz เริ่มต้นขึ้นจากการอพยพมาของบรรดา Alchemist (นักเล่นแร่แปรธาตุ) จากราชอาณาจักร Rune-Midgarts ที่ได้ออกเดินทางจนไปถึงยังดินแดนอันห่างไกล อันเป็นสถานที่ตั้งของมลรัฐ Arunafeltz ในปัจจุบัน

ทว่า ดินแดนแห่งดังกล่าวก็มีชาวพื้นเมืองตั้งรกราก จับจองพื้นที่ในอาณาบริเวณที่ว่ามาแต่แรกแล้ว บรรดา Alchemist จึงเข้าทำการรุกราน แย่งชิงพื้นที่นั้นมาเป็นของพวกตน ก่อนจะอนุญาตให้ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนั้นต่อไปได้ในฐานะพลเมืองชั้นสองที่มีฐานะต่ำชั้นกว่าพวกตน  ซึ่งในภายหลังจากนั้น ก็มีบรรดาผู้อพยพ ผู้ย้ายถิ่นฐาน มารวมตัวกัน ณ สถานที่ดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถก่อตั้งขึ้นมาเป็นมลรัฐ Arunafeltz ได้ในที่สุด

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist

มลรัฐ Arunafeltz เป็นที่รู้จักในฐานะประชาชาติที่มีความเคร่งครัดทางศาสนา และเปี่ยมด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า ปวงประชาในประชาชาติล้วนถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา  โดยมีศาสนาแห่ง Freyja หรือ ศาสนาที่ให้การเคารพเทิดทูนเทพธิดา Freyja เป็นความเชื่อหลักของประชากรที่นี่  ซึ่งนั่นก็ทำให้สถานที่แห่งนี้ กลายเป็นศูนย์กลางของการจารึกแสวงบุญ และการถวายสักการะต่อเทพธิดา Freyja ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปไปด้วย

และจากการที่มลรัฐ Arunafeltz เป็นประชาชาติทางศาสนานี่เอง รูปแบบการปกครอง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนจารีตต่างๆ ต่างล้วนถูกผูกโยง และยึดโยงเข้ากับความเชื่อทางศาสนาเป็นสำคัญ โดยศูนย์กลางของอำนาจการปกครอง จะขึ้นตรงต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา (Pope) ผู้เป็นประมุขทางศาสนา เช่นเดียวกับการเป็นผู้มีอำนาจทางการปกครองสูงสุดของทางมลรัฐด้วย

 

 

Sessrumnir วิหารอันศักดิ์สิทธิ์

Sessrumnir เป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างเพื่ออุทิศถวายให้กับเทพธิดา Freyja  ตัววิหารตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนเหนือของนคร Rachel และถูกก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในครั้งที่บรรดา Alchemist มาตั้งรกรากที่นี่  โดยแรกเริ่ม มันถูกใช้เป็นที่พิงพักคุ้มภัยจากการรุกรานของฝ่ายอริศัตรู ก่อนจะถูกพัฒนากลายมาเป็นวิหารแบบในปัจจุบัน ตัววิหารมีระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติอันเข้มงวด และจะไม่ยอมปล่อยให้คนนอกเข้าไปยังภายในวิหารได้อย่างง่ายๆ (ต้องทำ quest ในเกมก่อน)

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist

โดยนอกจากส่วนวิหารที่ปรากฏในที่แจ้งแล้ว ยังมีส่วนพื้นที่ลึกลงไปใต้ดิน ที่ถูกเรียกว่าเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ (Holy Ground) ที่อนุญาตให้เฉพาะพระนักบวชระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปได้

 

 

แก่นแท้ ความจริงเบื้องหลังศรัทธา

แท้จริงแล้ว มลรัฐ Arunafeltz และนครหลวง Rachel หาเป็นนครหลวงอันศักดิ์สิทธิ์ตามอย่างที่หน้าฉากเป็นไม่ และตัวศาสนา ความเชื่อที่มีต่อเทพธิดา Freyja ก็ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าเครื่องมือที่บรรดา Alchemist ที่อพยพมาจาก Rune-Midgarts ในยุคแรก สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมผู้คน ให้หลงงมงายศรัทธาไปกับรูปแบบความเชื่อที่พวกตนได้ประดิษฐ์ขึ้นมา และใช้มันเป็นรากฐานในการสร้างดินแดนที่พวกตนมีสิทธิ์ขาดในการควบคุม พร้อมเสวยอำนาจอยู่เบื้องหลังในฐานะสงฆ์ระดับสูง ตามที่ปรากฏเป็นดินแดนแห่งศรัทธาในหน้าฉากปัจจุบัน

และในหลังฉากเบื้องหลังนั้น บรรดา Alchemist เหล่านั้น ได้แอบทำการทดลองโดยไม่สนในเรื่องของศีลธรรมจรรยา หรือความมีมนุษยธรรมใดๆ ทั้งสิ้น และในการทดลองหลายๆ ครั้ง พวกเขาก็ใช้แม้แต่มนุษย์เป็นๆ เป็นเครื่องสังเวย เป็นเหยื่อในการทดลองของพวกตนด้วย

พร้อมกันนี้ พวกเค้ายังได้อุปโลกน์พระสันตะปาปาหญิงองค์ล่าสุด ว่าเป็นร่างจำแลงกลับชาติมาเกิดใหม่ของเทพธิดา Freyja เพื่อใช้ความศรัทธาแบบปลอมๆ นั้น ในการมอมเมา เข้าควบคุมผู้คน และใช้ศาสนาเป็นเครื่องบังหน้า ไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดตั้งคำถามหรือสงสัยในการกระทำของพวกตน จวบจนกระทั่งการทดลองดังกล่าวได้นำไปสู่เหตุแห่งการถือกำเนิดของ Gloom Under Night ขึ้นมา…

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist

 

 

Gloom Under Night สุดยอดชีวิตสุดอันตราย

ได้เกิดเหตุการณ์รั่วไหลของเวทมนต์จากศิลาศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้วิหาร Sessrumnir ทำให้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด กล้าที่จะย่างกรายเข้าไปในพื้นที่แห่งดังกล่าว เดือดร้อนให้บรรดานักผจญภัยมากฝีมือ (ผู้เล่นเราเองนั่นแล) ต้องลงไปสำรวจ และหาทางแก้ไขปัญหาความผิดปกติดังกล่าว

นักผจญภัยที่ได้รุดหน้าไปยังส่วน Holy Ground ก็พบว่า พลังเวทมนตร์ที่แผ่ซ่านฟุ้งกระจายออกมา ได้ส่งผลกระทบต่อบรรดานักบวชและผู้ศรัทธา ทำให้พวกเค้าสูญเสียสติสัมปชัญญะยะกลายเป็นมีจิตใจอันวิปลาสบ้าคลั่งไป ซึ่งนั่นทำให้นักผจญภัยไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจัดการกำจัดพวกเค้าลงไป ร่วมกันกับบรรดามอนสเตอร์ดุร้ายชนิดอื่นๆ ที่ปรากฏตัวออกมาจากสถานที่แห่งนั้น (เป็นมอน เป็นศัตรูของดัน Holy Ground นั่นแล)

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist

และในภายในส่วนลึกที่สุด นักผจญภัยก็ได้พบกับความจริงที่ว่า เกิดการทดลองลับๆ ขึ้นที่นี่ ผ่านบรรดา Alchemist ที่สวมคราบ ใส่หน้ากากเป็นนักบวช และผลของการทดลองนั้น ก็ยังผลให้กำเนิดออกมาเป็นชีวิตเทียม คือ โฮมุนคลุส Gloom Under Night หากทว่ามันกลับทรงพลังเกินไปจนบรรดา Alchemist ไม่สามารถควบคุมได้ มันจึงหลุดออกมาอาละวาด จนเกิดเป็นเหตุโศกนาฏกรรมตามที่ปรากฏภายใต้วิหารอันศักดิ์สิทธิ์นี้

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist

นักผจญภัยได้เข้าต่อสู้ ปราบเอาชนะ Gloom Under Night ลงได้ (ตามสูตร) และช่วยยุติความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่นี่ลงได้  (ขณะที่เรื่องราวของศาสนา Freyja ที่นี่ ก็ได้สืบสานเป็นลัทธิ Freyjanity ใน RO 2 ต่อ)

 

 

ลักษณะโดยธรรมชาติของ Gloom Under Night

Gloom Under Night เป็นโฮมุนคลุส (Homunculus) ที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านการทดลองของบรรดา Alchemist ตามท้องเรื่อง มันเป็นชีวิตที่ถูกผลของการเล่นแร่แปรธาตุสร้างขึ้นมา จึงได้ออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตเทียมที่มีรูปร่างไม่ชัดเจน (เป็น Formless) ที่ถูกใส่วิญญาณเข้ามา (ธาตุ Ghost)  และจากผลการทดลองอันยาวนาน ก็ทำให้มันอัดแน่นทั้งพลังกายและพลังเวทมนตร์ และมีอำนาจควบคุมไฟ อันเป็นเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาและต้นกำเนิดของการสร้างชีวิตได้ (ท่าโจมตีเกี่ยวกับธาตุไฟเยอะมาก)

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist

ส่วนการ์ดของมันที่ให้ผลเพิ่มพลังโจมตีต่อเผ่า เทวทูต [Angel] และเผ่าปีศาจ [Demon] และธาตุศักดิ์สิทธิ์ [Holy] กับธาตุความมืด [Shadow] ก็น่าจะยังผลมาจากความพยายามในการสร้างสุดยอดชีวิตจากน้ำมือมนุษย์ ที่ทรงพลังก้าวล้ำเหนือไปกว่าเทพและมารของโลกใบนี้ ซึ่งถ้าทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยดีแล้ว บรรดา Alchemist เหล่านั้น ก็ตั้งใจจะอุปโลกน์มันขึ้นมาเป็นเทพเจ้า เป็นร่างจุติของเทพธิดา Freyja ที่ได้ปรากฏออกมาผ่านพิธีกรรมการอัญเชิญ (การทดลอง) ของพวกตน

 

 

ความสัมพันธ์กับการเล่นแร่แปรธาตุกับสื่ออื่น

การที่ Gloom Under Night เป็นโฮมุนคลุสและเกี่ยวข้องกับการเล่นแร่แปรธาตุนั้น อาจทำให้หลายคนนึกถึงการ์ตูนที่ยกเรื่องดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญของเรื่อง อย่าง Fullmetal Alchemist ซึ่งหากเราลองสังเกตเทียบดีๆ แล้ว เราจะพบความคล้ายคลึงอยู่หลายต่อหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะรูปลักษณ์ของตัว Gloom Under Night ที่มีร่างกายสีขาวกับแดง เหมือนอย่างโฮมุนคลุสระดับต่ำในเรื่อง (Manequin Soldier)

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist FMA

 FMA
Manequin Soldier ที่ปรากฏในเรื่อง Fullmetal Alchemist

 

หรือการที่ไอเทมที่ดรอปจากตัวบอส คือ Will of Red Darkness ศิลาสีแดงที่มีลูกตาอยู่ 7 ดวง ประดับติดอยู่ ซึ่งดูแล้วพลอยคิดถึงศิลานักปราชญ์ที่มีสีแดงเหมือนกัน แถมดวงตาทั้ง 7 ก็พอดีกับจำนวนโฮมุนคลุสที่อิงตามบาปทั้ง 7 ตามในเรื่องด้วย (หรือในอีกด้าน ก็อาจมองว่ามันคล้ายกับเบเฮลิธ ใน Berserk ด้วยก็ได้นะ) และตัวโฮมุนคลุสตัวต้นแบบตัวแรกในเรื่องเอง ก็มีรูปลักษณ์เป็นก้อนที่มีดวงตาขนาดใหญ่ติดอยู่ ซึ่งให้ความรู้สึกคล้ายกันอยู่

และคำบรรยายของตัวไอเทมในเกม ได้บอกให้เรารู้ว่า ศิลาแดงก้อนนี้ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นส่วนนิวเคลียสของเซลล์ของตัวมอนสเตอร์ (เหมือนมีศิลานักปราชญ์เป็นแกนกลางชีวิตแบบใน Fullmetal Alchemist ?) ขณะที่บรรดามอนสเตอร์ที่อยู่ที่นั่น หลายๆ ตัวก็ดรอปไอเทม Will of the Darkness ที่เป็นก้อนหินที่มีลักษณะแบบเดียวกัน แต่มีสีดำแทนแดง ซึ่งก็อาจทำให้เราพออนุมานได้ว่า มอนสเตอร์ที่นี่เป็นผลมาจากการทดลอง การเล่นแร่แปรธาตุเหมือนกัน ? หรือไม่ก็ถูกเรียกมาจากมิติอื่นผ่านการทดลองนั้น โดยอาศัยก้อนหินเวทมนตร์พวกนี้เป็นสื่อ ?

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist
Will of Red Darkness

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist FMA

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist FMAศิลานักปราชญ์ จากใน Fullmetal Alchemist

 

RO Ragnarok Online Boss MVP Gloom Under Night Alchemist BehelitBehelit จากเรื่อง Berserk

 

ซึ่งความคล้ายคลึงหลายประการของมอนสเตอร์และบอส กับการเล่นแร่แปรธาตุ และตามที่ปรากฏใน Fullmetal Alchemist นั้น ก็ไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือจงใจ หรือแค่ต้องการใส่รูปลักษณ์ของการเล่นแร่แปรธาตุมาในลักษณะดังกล่าวเฉยๆ แต่อย่างน้อย รายละเอียดที่ถูกใส่มาประกอบแบบนี้ ก็น่าจะเพิ่มความอินให้กับผู้เล่นเราได้มากพอดูทีเดียวละ

 

 

10 อันดับมังงะ ที่เป็นตัวแทน ของยุคเฮเซย์

กาชาใหม่ Ro M ชุดแมวซีรีส์ “Coco Brûlée Kitty”

Kiel-D-01 เป็นใครกันแน่?