World of Warships เตรียมเปิดทดสอบ กลางปี 2013

Home / เกม online / World of Warships เตรียมเปิดทดสอบ กลางปี 2013

Wargaming.net ประกาศเปิดทดสอบเกมส์ World of Warships ช่วง Alpha ในช่วงกลางปี 2013 และเป็นเกมส์ที่ 3 ที่เกี่ยวกับเกมส์สงครามเรือรบที่สนุกตื่นเต้น

เกมส์ World of Warships ให้ผู้เล่นเลือกฝ่ายระหว่างประเทศอเมริกากับญี่ปุ่น รูปแบบการเล่นเกมส์เป็นลักษณะการยึดเข้าพื้นที่ โดยผู้เล่นจะต้องแล่นเรือรบและยิงเรือรบฝ่ายตรงข้ามให้ล่มจมลงทะเลให้ได้ ระหว่างการเล่นเกมส์ ผู้เล่นจะต้องอาศัยความร่วมมือเป็นทีมในการโค่นล้มฝ่ายตรงข้ามให้ได้

ผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งเรือรบทั้งความสามารถในการขับเคลื่ิอน,สร้างความเสียหาย,ความคล่องตัว การติดตั้งป้อมปืนต่างๆรวมถึงประเภทของเรือรบที่ผู้เล่นชื่นชอบ

เกมส์ World of Warships จะเปิดทดสอบช่วงกลางปี 2013 และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2013

world-of-warships