Gameloft พร้อมส่งเกม Xperia Play ลง Android Market แล้ว

Home / เกม online / Gameloft พร้อมส่งเกม Xperia Play ลง Android Market แล้ว

Gameloft พร้อมส่งเกมใหม่ๆลง Android Market แล้ว หลังจำกัดบางเกม

Gameloft ประกาศการเพิ่มเกมที่รองรับ Xperia Play สมาร์ทโฟนเล่นเกมจาก Sony Ericsson ลงบน Android Market แล้ว หลังมีการจำกัดเกมบางเกมลงในร้านค้าของ Android

Gameloft ออกมาเปิดเผยว่า การที่เพิ่มเกมของ Xperia Play บน Android Market เป็นการรองรับในอนาคต ถ้าเกมของค่าย Gameloft รองรับ Xperia Play ก็จะปรากฎในหน้า Android Market ด้วย นอกจากนี้ เกมเก่าๆก็จะถูกเพิ่มในระบบด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นสามารถซื้อเกมของค่าย Gameloft ทั้งโปรแกรม Xperia Play, Android Market, เว็บไซต์ gameloft.com รวมถึง wapshop.gameloft.com