Day Break เพิ่มสัตว์ขี่ Pegasus อาชาม้าจากสวรรค์

เกม / เกม online / Day Break เพิ่มสัตว์ขี่ Pegasus อาชาม้าจากสวรรค์

เกมส์ออนไลน์ Day Break (daybreak.in.th) ทำการเพิ่มสัตว์ขี่สุดเท่ Pegasus อาชาม้าจากสวรรค์ โดยสามารถขอรับในเกมส์เมื่อถึงเลเวล 20

ขั้นตอนในการอัพเกรดสัตว์ขี่
ขั้นตอนที่ 1 : ให้เพื่อนๆ กดเปิดเมนูสัตว์ขี่ Mounts (J) ขึ้นมา จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ขี่ทั้งหมดที่มี ซึ่งจะแสดงค่าสถานะต่างๆ ของสัตว์ขี่ตัวนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากเปิดเมนูสัตว์ขี่Mounts (J) แล้ว ให้เพื่อนๆ กดที่ปุ่ม แต่ก่อนเพื่อนๆ จะกดปุ่มนั้นจะต้องมีไอเทม Domesticated Guide จำนวนในการอัพเกรดแต่ละขั้นนั้นจะใช้ 1 เล่ม / การอัพเกรด 1ครั้ง และนอกจากนั้นก็จะต้องมี Gold ด้วยเช่นกันในการอัพเกรด ซึ่งในแต่ละครั้งที่อัพเกรดนั้นจะใช้ Gold ค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียว


หากอยากรู้ว่าเมื่อไหร่สัตว์ขี่ดังกล่าวจะได้เป็น Pegasus อาชาม้าจากสวรรค์ ให้สังเกตเมนู Properties Bonus หากมีค่า Domesticatedอยู่ที่เลเวล 3 และ All Properties อยู่ที่ +9% จึงจะถือว่าการอัพเกรดสำเร็จ!!